Zákaz vysílání studentů a absolventů na zahraniční praktické stáže je odvolán

pátek 5. červen 2020, 11:00

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP

S ohledem na aktuální vývoj situace týkající se šíření koronaviru Covid-19 a v souvislosti s uvolňováním krizových opatření Vládou ČR odvolává rektor Jaroslav Miller zákaz vysílání studentů a absolventů UP na zahraniční praktické stáže, a to s platností od 1. 6. 2020.

Realizaci praktické stáže je třeba nicméně řádně zvážit. Ministerstvo zahraničních věcí ČR vycestovat do zahraničí doporučuje jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Do zahraničí lze vycestovat jen v případech, kdy je to umožněno jak ze strany ČR, tak ze strany země, v níž se má praktická stáž uskutečnit.

Zahraniční oddělení UP na základě informací a doporučení Krizového štábu UP na svém webu zveřejnilo několik důležitých doporučení a kontaktů.

Zpět