Výuka na UP od 26. 4., testování studentů na covid-19

středa 28. duben 2021, 15:00

Pro studenty UP

Vláda ČR dne 19. 4. schválila nové mimořádné opatření pro režim výuky na školách během probíhající pandemie covidu-19. Opatření vstupuje v platnost v pondělí 26. 4. a nově umožňuje také obnovení kontaktní výuky v případě praktické, laboratorní, experimentální a umělecké výuky a praxe studentů posledních ročníků bakalářského a magisterského studia.

Účast ve výuce i návrat na koleje bude možný pouze po předložení negativního testu na covid-19. O tom, zdali se obnoví právě vaše výuka a odkdy, vás bude informovat vaše fakulta či katedra.

 

Testování studentů na covid-19

Součástí obnovené kontaktní výuky studentů posledních ročníků je i povinnost testování na covid-19. Negativní test je totiž nově podmínkou pro možnost účasti ve výuce a při zkouškách (na individuální konzultace se tato povinnost nevztahuje). Na UP se pro tyto účely koná pravidelné týdenní antigenní testování studentů. Přihlašování na testování probíhá prostřednictvím rezervačního systému skrze stejné přihlašovací údaje jako Portálu UP, případně prostřednictvím rezervačního systému Fakultní nemocnice Olomouc.

Student se preventivního testování musí účastnit každých sedm dní.

Aktuálně se studenti mohou v rámci UP testovat na těchto místech:

Přehled k testování na UP nabízí i speciální stránkaTestování na UP se mohou bezplatně účastnit také zahraniční studenti.

 

S negativním testem i na koleje

Povinnost doložení negativního testu se vztahuje také na ty studenty, kteří se vracejí na koleje a následně na nich budou pobývat. Své potvrzení o negativním testu předložíte před vstupem na koleje na recepci, bez toho se bohužel nebudete moci do svých pokojů vrátit.

 

Bezplatné antigenní testování v ČR a Olomouci

Pokud se studenti nebudou účastnit testování v prostorách UP, mohou využít cestu vlastního testování. Výsledek prvního negativního testu, kterým se budou studenti prokazovat před nástupem do výuky, v takovém případě nesmí být starší než 72 hodin. Je rovněž potřeba v tomto ohledu využít oficiálních testovacích míst, samotesty nejsou bohužel možné.

Seznam všech testovacích míst (antigenních i PCR) v ČR najdete na této mapě. V Olomouci se lze na antigenní či PCR test objednat ve Fakultní nemocnici OlomoucVojenské nemocnici Olomouc či v odběrovém místě v Šantovce. Antigenní testování probíhá také v AGEL poliklinice.

Povinné testování se nevztahuje na ty studenty, kteří:

  1. prodělali onemocnění covid-19 a od jejich prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní, přičemž jsou schopni toto doložit laboratorním potvrzením;
  2. mají vystavený certifikát MZ ČR o kompletním provedeném očkování proti covidu-19, přičemž od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkové vakcíny uplynulo nejméně 22 dní a v případě jednodávkové vakcíny nejméně 14 dní (ale ne více než 9 měsíců);
  3. doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka.
Zpět