Vyjádření vedení UP k aktuální situaci, průběhu semestru, zahraničním studentům a režimu na UP a kolejích

středa 13. leden 2021, 12:21

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP Koleje a menzy UP

Nastavení režimu výuky a zkoušek na fakultách a katedrách

Univerzita Palackého v Olomouci je během pandemie covidu-19 řízena ve shodě s vládními opatřeními a pokyny MŠMT. Vyhodnocení jednotlivých nařízení probíhá průběžně a za účasti zástupců vedení KHS, FNOL a dalších odborníků a definitivní strategii režimu výuky a zkoušek si tam, kde je to dle výkladu vládních usnesení možné, určují vzhledem ke svým specifikám a na svou původní žádost jednotlivé fakulty. Obecně platné informace jsou soustředěny a průběžně aktualizovány na webových stránkách upol.cz/covid-19, je ovšem nezbytné sledovat také stránky vašich fakult a kateder (rozcestník naleznete na zmiňovaném „koronawebu“), kde se dočtete podrobnosti k interpretacím daných opatření.

Tento individualizovaný systém bude uplatněn i v dalším období, respektuje totiž zcela rozdílné potřeby jednotlivých studijních programů a reaguje na legislativně určující rozhodování státních orgánů.

Vedení UP žádá o maximální možné využití online formy zkoušek

Vedení univerzity usiluje o co nejpodrobnější informování akademické obce a všech zaměstnanců prostřednictvím webu, sociálních sítí, newsletteru i mobilních aplikací. Zároveň opětovně apeluje na maximální možné využívání online režimu při zkoušení a na zohlednění aktuálního postavení a omezených možností studentů, kteří vedle studia řeší i další nestandardní životní situace.

Letní semestr, koleje, Erasmus

V tuto chvíli lze předpokládat převládající online výukový režim i začátkem letního semestru. Podrobnosti UP zveřejní po dohodě s fakultami, dalšími českými VŠ a MŠMT do konce ledna.

Vedení Univerzity Palackého v Olomouci rovněž vyzývá zahraniční studenty programu Erasmus, aby zvážili svoji přítomnost v Olomouci v letním semestru 2021 a doporučuje odložení studijního pobytu na pozdější období.

Režim fungování kolejí a menz je přímo podřízen vládním omezením a jakékoliv změny budou okamžitě avizovány jak na webových stránkách SKM, tak prostřednictvím komunikačních kanálů UP. Vedení SKM se s ohledem na přetrvávající situaci rozhodlo pro ubytované studenty prodloužit možnost umístit klíče od pokoje do depozitu a platit 50 % z ceny kolejného.

Aktuální a průběžně aktualizovaný přehled režimu výuky, zkoušek aj. na UP najdete zde.

Česká konference rektorů usiluje o přednostní očkování VŠ pedagogů

V současné době také Česká konference rektorů v rámci usiluje o:

  1. zařazení vysokoškolských pedagogů mezi profese preferované při vakcinaci na úroveň učitelů ostatních typů a úrovní škol, a to v zájmu co nejrychlejšího znovuobnovení kontaktní výuky;
  2. ponechání výjimky vysokým školám v průběhu letního semestru akademického roku 2020/2021 pro přímou výuku vybraných předmětů či studijních programů v rozsahu, jak již byly definovány na počátku druhé vlny epidemie formou nařízení krajských hygienických stanic.

Celé znění prohlášení ČKR včetně vyjádření rektora Jaroslava Millera si můžete přečíst na Žurnálu.

Aktualizace: Snaha České konference rektorů byla úspěšná, akademičtí pracovníci totiž byli dodatečně zařazeni do prioritní očkovací skupiny 1.B. Podrobnosti


Nezapomínejme, že krizový stav je velkou zátěží jak pro studenty, tak pro zaměstnance univerzity. UP proto nabízí také možnost diskrétní psychologické i duchovní pomoci. Především je však úkolem pro celou naši komunitu, abychom usilovali o vzájemný respekt a ohleduplná a konstruktivní řešení.

Zpět