Vedení UP doporučuje přechod na práci z domova

úterý 27. říjen 2020, 14:43

Pro zaměstnance UP

V souvislosti s nejnovějšími usneseními Vlády ČR zde dne 26. 10. doporučuje vedení UP zavedení práce z domova všude tam, kde je to provozně a technicky možné. Pokud to charakter pracoviště zcela neumožňuje, doporučuje vedení UP zavedení střídavého režimu na pracovišti tak, aby se v kancelářích potkávalo co nejméně zaměstnanců.

V každém případě je potřeba zachovat v maximální možné míře fungování agend jednotlivých pracovišť. Nastavení režimu na daných jednotkách je plně v kompetenci vedoucích pracovníků oddělení a pracovišť.

Toto doporučení platí od 28. 10. do odvolání, minimálně však do konce aktuálně vyhlášeného nouzového stavu v ČR.

Zpět