Vedení UP doporučuje fakultám přechod na online výuku od 12. 10.

úterý 6. říjen 2020, 15:35

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP

Vedení UP v reakci na aktuální vývoj epidemiologické situace v regionu doporučuje fakultám UP, aby od pondělí 12. 10. realizovaly výuku předmětů v online formě, pokud to jejich charakter umožňuje.

Toto doporučující opatření platí do odvolání. S ohledem na jednotlivá specifika každé fakulty vedení UP nebude online režim plošně vyžadovat po všech fakultách, nicméně výrazně doporučuje, aby fakulty na online výuku všude tam, kde to bude možné, přešly. Fakulty by o podobě své výuky od 12. 10. měly studenty informovat ideálně nejpozději do pátku 9. 10.

Doporučení platí v souvislosti s aktuálními platnými opatřeními vlády a hygieniků. V případě, že by došlo v následujících dnech k dalšímu zpřísnění či změně opatření, mohou se pochopitelně změnit i tato vydaná doporučení vedení UP.

Manuál UP pro online výuku a zkoušení

Zpět