Sdělení rektora: Ukončení práce z domova

čtvrtek 30. duben 2020, 9:56

Pro zaměstnance UP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s ohledem na aktuální vývoj situace kolem šíření nemoci COVID-19 a v souvislosti s uvolňováním krizových opatření Vládou České republiky ukončuji režim práce z domova pro všechny zaměstnance Rektorátu UP a přidružených centrálních jednotek.

Od pondělí 4. 5. 2020 se tak zaměstnanci mohou vrátit zpět do svých kanceláří.

Přidělování práce z domova v následujícím období je v pravomoci vedoucích zaměstnanců. Ti by k tomuto kroku měli přistupovat pouze ve výjimečných odůvodněných případech – např. u zaměstnanců, jejichž pracovní výkon v příštích týdnech a měsících bude klíčový pro plynulé fungování UP a jsou starší 60 let, případně u zaměstnanců pečujících o děti předškolního věku a žáky 1. stupně ZŠ po dobu uzavření mateřských a základních škol.

Při práci v kanceláři je nutné dbát všech aktuálně platných hygienických pravidel, používat roušky, dezinfekci a udržovat bezpečnou vzdálenost.

Úklid kanceláří rektorátu byl posílen, všechny plochy jsou pravidelně omývány virucidními přípravky. Dezinfekční gely do kanceláří budou vedoucím pracovníkům na vyžádání poskytnuty u vedoucího správy budov. Na vrátnici rektorátu budou k dispozici roušky.

Rozhodnutí o ukončení práce z domova na jednotlivých fakultách doporučuji, ale ponechávám je v gesci děkanům, na univerzitních zařízeních pak jejich ředitelům.

S pozdravem
Jaroslav Miller

Zpět