Režim výuky na začátku letního semestru se nemění

pátek 12. únor 2021, 12:00

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP

S ohledem na množící se dotazy bychom vás rádi ujistili, že nastavená pravidla pro výuku na začátku letního semestru od 15. 2. zůstávají stejná i přes neprodloužení nouzového stavu v ČR (dne 12. 2.) a následné opětovné vyhlášení nouzového stavu (dne 14. 2.). Univerzity se i nadále budou řídit platnými opatřeními 5. stupně PES pro oblast školství, a to na základě aktuálního usnesení vlády.

Výuka na UP tedy bude realizována převážně v online režimu, výjimečně může probíhat kontaktní výuka u praktických předmětů především lékařských a dalších zdravotnických studijních programů. Podrobněji v přehledu na koronawebu. Veškeré detaily pak najdete na informačních kanálech vašich domovských fakult (rozcestník).

O jakýchkoliv případných změnách či rozvolněních v režimu výuky vás budeme obratem informovat.

Zpět