Režim na UP od 5. 10.: Bez výraznějších změn, pozastavena výuka zpěvu a sportovních činností

pátek 2. říjen 2020, 13:01

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP

Od pondělí 5. 10. 2020 vstupují v ČR v platnost nová opatření a omezení v souvislosti s aktuální situací kolem epidemie covid-19.

Tato opatření plošně neomezují fungování vysokých škol, vše se odvíjí od semaforu MZ ČR v jednotlivých regionech. V této souvislosti pak jednotlivé krajské hygienické stanice přistupují k případným dalším omezením fungování škol, včetně těch vysokých. Situace v Olomouckém kraji je i nadále považována hygieniky za stabilní, proto KHS Olomouckého kraje prozatím nepřistupuje k uzavření Univerzity Palackého. Od pondělí 5. 10. tak může na UP nadále probíhat kontaktní výuka za důsledného dodržování dosud platných pravidel a doporučení, nově však s výjimkou výuky zpěvu a sportovních činností, u kterých dle vyjádření KHS vzniká vysoká koncentrace aerosolu v daném prostředí, čímž se zvyšuje riziko pravděpodobného přenosu infekčních onemocnění respiračního charakteru. Tyto činnosti jsou proto ode dne 5. října 2020 do 18. října 2020 nařízením KHS kontaktně pozastaveny. Opatření KHS Olomouckého kraje

Průběžný režim na UP je důsledně a pravidelně konzultován s hygieniky a předními specialisty. V posledních hodinách byly diskutovány všechny možné alternativy, přičemž výše uvedenými odborníky bylo doporučeno udržení UP v bezpečném a částečně omezeném prezenčním režimu.

Nadále pak platí, že jednotlivé fakulty vydávají s ohledem na specifika svých studijních programů vlastní dodatečná opatření, sledujte proto i nadále také informace přímo z vaší fakulty (rozcestník na jednotlivé fakulty naleznete na www.upol.cz/covid-19).

V platnosti samozřejmě zůstávají dosud platná nařízení a doporučení:

  • Pokud na sobě studenti či zaměstnanci UP pociťují jakékoliv příznaky nemoci, zůstávají do jejich odeznění mimo kolektiv, v případě přetrvávajících potíží kontaktují svého praktického lékaře.
  • Prezenční kontaktní výuku je doporučeno realizovat pro malé skupiny studentů (semináře, cvičení), v distanční formě by pak měly probíhat zejména přednášky pro velké skupiny studentů.
  • Samozřejmě je potřeba stále stejně důsledně dodržovat pravidlo 3R (roušky, ruce, rozestupy). Ochrana dýchacích cest, pečlivá hygiena a dezinfekce rukou a udržování sociálních rozestupů ideálně na vzdálenost dvou metrů jsou i nadále postupem, který umožňuje snížit rizika přenosu onemocnění. Buďme zodpovědní a ohleduplní k sobě navzájem. Chráníme tím sebe, ostatní kolegy, potažmo i fungování univerzity jako takové.

Výše uvedené informace se samozřejmě mohou s vývojem situace měnit, o veškerých změnách či zpřísnění pravidel pro výuku vás budeme obratem informovat na webu www.upol.cz/covid-19.

Zpět