Režim na UP (aktualizováno 9. 6.): letní semestr, zkoušky, testování aj.

středa 9. červen 2021, 13:50

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP Koleje a menzy UP

Aktuální pravidla pro výuku, zkoušky a koleje na UP

Režim na UP se aktuálně řídí nejnovějším mimořádným opatřením vlády, které vstoupilo v platnost 8. června. To i nadále umožňuje kontaktní výuku všech studentů na UP i konání prezenčních zkoušek, a to za dodržování rozestupů alespoň 1,5 metru (s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe).

O tom, v jaké formě se případná mimořádná prezenční výuka a semestrální a závěrečné zkoušky uskuteční, vás budou detailněji informovat vaše domovské fakulty a katedry. I nadále je totiž možné zkoušky a výuku absolvovat i v online podobě. Pro navigaci můžete využít fakultní rozcestník.

Nově je za dodržení určitých podmínek (viz bod I.1c) možné také konání akademických obřadů.

Podmínkou pro osobní přítomnost ve výuce je i nadále předložení negativního testu (případně certifikátu o očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19). V případě povinnosti nosti respirátor či jiný stejně účinný ochranný prostředek (např. nanoroušku) došlo k drobným změnám. Podrobněji zde.

Na kolejích mohou aktuálně pobývat ti studenti, kteří se mohou dle vládního opatření účastnit výuky a zkoušek, a také ti, pro něž je kolej bydlištěm. Podrobnosti k ubytování na UP naleznete zde.

 

Testování zaměstnanců a studentů na covid-19, očkování akademiků

Na UP aktuálně na základě vládních nařízení probíhá každotýdenní testování zaměstnanců na covid-19. Zaměstnanci bez negativního testu nemohou pracovat v prostorách UP. Od 26. 4. se povinnost pravidelného testování týká také studentů, kteří se v rámci vládních výjimek mohou účastnit kontaktní výuky. Podrobnosti k testovacím místům na univerzitě najdete zde.

Od 3. května se akademici rovněž mohou registrovat k očkování proti covidu-19. Podrobnosti.

 

Provoz Knihovny UP

Knihovna UP na Zbrojnici a všechny fakultní pobočky aktuálně poskytují většinu svých služeb. Využívat lze i studovny. Podrobnosti k obnovenému režimu najdete zde.

Zpět