Rektor UP žádá o maximální využívání online formy zkoušení studentů

neděle 10. leden 2021, 19:39

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci důrazně apeluje na nutnost reflektovat kritickou epidemickou situaci v ČR a realizovat zkoušení studentů v online formě všude tam, kde není prezenční účast nezbytná. Tato interpretace vyplývá z dosavadní logiky pokynů MŠMT a zohledňuje mimo jiné fakt, že studenti často nemají zajištěno potřebné ubytování.

K průběhu následujícího semestru budou aktualizovány informace po dohodě s fakultami, dalšími vysokými školami a MŠMT do konce měsíce ledna, a to s předpokladem udržení převažující online výuky přinejmenším během celého února.

Zpět