První ročníky se mohou od 7. 12. vrátit k prezenční výuce, nový režim také v univerzitní knihovně

úterý 1. prosinec 2020, 11:00

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP

V souvislosti s dalším uvolněním protikoronavirových opatření ze strany Vlády ČR a přesunu do třetího stupně protiepidemického systému PES dojde také k dalšímu rozvolnění režimu na UP. Do seminářů se k prezenční výuce mohou vrátit studenti prvních ročníků a své služby částečně obnoví také Knihovna UP.

Návrat studentů prvních ročníků do učeben bude možný od pondělí 7. 12., a to maximálně ve skupinách do 20 lidí. Laboratorní, experimentální a umělecké výuky ve skupinách do 20 studentů se pak budou moci nově účastnit studenti všech ročníků. Podrobnější informace k případné realizaci prezenčních seminářů vám poskytnou vaše domovské fakulty. I nadále pak pochopitelně platí dosavadní výjimky a pravidla, jako je klinická a praktická výuka pro studenty zdravotnických oborů, studium doktorandů, možnost realizace individuálních konzultací aj. Podrobnosti v přehledu na webu a v detailní tabulce MŠMT pro režim na školách v rámci protiepidemického systému PES.

Studenti, kterých se nově bude od 7. 12. týkat výjimka výše, se mohou vrátit také na koleje. Podrobnosti si můžete přečíst v celkovém usnesení vlády.

Svůj režim od čtvrtka 3. 12. částečně obnovuje také Knihovna UP. Zbrojnice a fakultní pobočky se otevřou pro návštěvníky tak, aby zde bylo možné pobývat po dobu nezbytně nutnou k půjčování a vracení knih, kopírování, skenování či tisku. Ruší se tak dosavadní systém „výpůjčních oken“. Pro rychlé vracení knih i nadále slouží biblioboxy. Z hygienických důvodů zůstanou stále uzavřeny klubovny, časopisecké studovny i noční studovny, stejně jako studovny na fakultních pobočkách.

Podrobnější pravidla pro půjčování knih a detaily k otevírací době Zbrojnice a fakultních knihoven najdete na webu Knihovny UP.

Zpět