Provoz Knihovny UP od 1. 7. 2021

středa 30. červen 2021, 14:05

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP

Studenti i zaměstnanci Univerzity Palackého mohou osobně navštěvovat knihovnu na Zbrojnici i všechny pobočky za účelem půjčování či vracení knih, skenování, kopírování, tisku či k práci na počítačích. Rovněž je možné po celou otevírací dobu pobývat v prostorách studoven (kromě noční studovny ve Zbrojnici, ta zůstane uzavřena až do začátku zimního semestru).

Otevírací doba i rozsah poskytovaných služeb u fakultních poboček Knihovny UP se liší. Podrobnosti naleznete na stránkách knihovny.

Zpět