Přístup do studoven a režim na kolejích od 7. 12. 2020

úterý 1. prosinec 2020, 15:40

Pro studenty UP Koleje a menzy UP

Vážení studenti,
v souladu s nařízením vlády jsou studovny na kolejích UP otevřeny v omezeném režimu. Konkrétně se jedná o 1 studovnu na koleji Bedřicha Václavka (kapacita max. 6 lidí), 1 studovnu na koleji Generála Svobody (max. 6 lidí), 1 studovnu na koleji Evžena Rošického (max. 2 lidé) a 3 studovny na kolejích Neředín (max. 1 člověk na studovnu). Klíče od studoven jsou k zapůjčení na jednotlivých recepcích oproti ISIC kartě/studentskému průkazu.

Koleje od 7. 12. 2020 v souladu se změnou přechodu na stupeň 3 PES jsou otevřeny pro studenty prvních ročníků prezenčního studia a dalších studentů, kteří spadají do platných výjimek. Tito studenti si mohou vyzvednout klíče od svých pokojů u referentek jednotlivých kolejí. Studenti prvních ročníků mohou nadále čerpat slevu z ubytování ve výši 50 % do doby prvního vyzvednutí klíčů z depozitu. Sleva jim bude poskytnuta do doby ukončení nouzového stavu, nebo do 31. 12. 2020.

Ostatní studenti mají nadále možnost čerpat slevu z ubytování ve výši 50 % za podmínky, že odevzdali klíče své referentce do depozitu. Sleva je platná do odvolání na základě vládních opatření. Jakmile bude vyhlášen stupeň 2 PES, nebo zrušen nouzový stav, budou koleje otevřené pro všechny studenty.

Zpět