Přehledně: Karanténa, izolace, pracovní neschopnost, práce z domova

středa 14. říjen 2020, 14:24

Pro zaměstnance UP

Co je to karanténa? A mohu během karantény pracovat z domova?

Karanténou se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s osobou s infekčním onemocněním covid-19 nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob. Karanténa skončí uplynutím doby, na kterou byla stanovena obvodním lékařem nebo KHS.

Zaměstnanec může během karantény pracovat z domova, pokud to povaha jeho profese dovoluje a pokud se na tom písemně domluví se zaměstnavatelem (dohoda o práci z domova).

Ve výše uvedeném případě, tedy pokud obvodní lékař nevystaví zaměstnanci pracovní neschopnost, náleží zaměstnanci mzda v nezkrácené výši.

Co to je izolace? A mohu během izolace pracovat z domova?

Izolace se nařizuje osobám, které mají pozitivní výsledek PT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to v minimální délce trvání 10 dnů ode dne odběru vzorku, jehož vyšetření přítomnost viru prokázalo.

Zaměstnanec může během izolace pracovat z domova, pokud mu to aktuální fyzický stav (bez příznaků nemoci) a povaha jeho profese dovoluje a pokud se na tom písemně domluví se zaměstnavatelem (dohoda o práci z domova).

Ve výše uvedeném případě, tedy pokud obvodní lékař nevystaví zaměstnanci pracovní neschopnost, náleží zaměstnanci mzda v nezkrácené výši.

Kdo a kdy vystavuje pracovní neschopnost?

Pracovní neschopnost vystavuje obvodní lékař v případě pozitivního testu zaměstnance na covid-19 nebo poté, co se se zaměstnancem domluví na nutnosti karantény. Pokud to zaměstnanci povaha jeho profese a zdravotní stav umožňuje, kontaktuje zaměstnanec svého nadřízeného, s nímž se může domluvit na práci z domova. V případě, že zaměstnanci povaha jeho profese výkon práce z domova neumožňuje, nebo pokud zaměstnanec nemá zájem pro zaměstnavatele z domova pracovat, nechává si vystavit pracovní neschopnost.

Zaměstnanci náleží náhrada ze mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

Zpět