Právnická fakulta UP bude v zimním semestru učit bezkontaktně

sobota 5. září 2020, 10:35

Pro studenty UP

Vedení Právnické fakulty UP rozhodlo, že výuku v zimním semestru bude realizovat bezkontaktní formou. Důvodem je vzhledem k současnému vývoji epidemické situace snaha zajistit v maximální možné míře bezproblémový průběh nadcházejícího semestru, především souvislou kvalitní výuku. Přijaté rozhodnutí neznamená uzavření budov fakulty, na jejich provoz se budou vztahovat aktuálně platná hygienická opatření.

Vedení právnické fakulty o přechodu na bezkontaktní výuku informovalo své zaměstnance a studenty, podrobnější informace získají příští týden. Bezkontaktní výuka se má podle děkana PF v nadcházejícím semestru co nejvíce blížit té klasické, vyučovat se bude podle standardního rozvrhu pro prezenční výuku. Podrobnosti v tomto článku.

Obdobná opatření aktuálně Univerzita Palackého plošně nechystá, nicméně je v příštích týdnech připravena reagovat na další vývoj, a to včetně případného přechodu na částečnou či plně online výuku. Specifická opatření v souvislosti s epidemií covid-19 pak stejně jako v předchozím období zůstávají vzhledem k různorodosti struktury jednotlivých studijních programů v režii fakult, například Lékařská fakulta UP je za současné epidemické situace připravena zahájit plnohodnotnou prezenční výuku. Vedení univerzity situaci permanentně monitoruje a je v úzkém kontaktu s krajskou hygienickou stanicí či Fakultní nemocnicí Olomouc.

Zpět