Pravidla pro příjezd do ČR, zákaz cest do vybraných zemí, možnosti testování (aktualizace 4. 5.)

úterý 4. květen 2021, 10:15

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP

Dne 4. května vstoupily v platnost mírně aktualizovaná pravidla příjezdu ze zahraničí do Česka, a to jak pro občany ČR, tak pro cizince. Týkají se všech návratů z pobytu v zahraničí, jejichž délka přesáhla 12 hodin. Znění celého opatření si můžete přečíst v PDF.

Aktualizované opatření nově odlišuje podmínky vstupu do České republiky z hlediska požadavku na test pro občany/rezidenty ČR a pro ostatní cizince. U občanů ČR/rezidentů také rozlišuje, zda je cesta do ČR provedena veřejnou nebo individuální dopravou (podrobněji se tomu věnují nové body I.19, I.20 a I.21). Pravidla příjezdu do ČR přehledně shrnují tyto tabulky Ministerstva vnitra ČR:

V rámci aktualizovaného opatření i nadále platí výjimky např. pro přeshraniční studenty, kteří pravidelně alespoň jednou týdně překračují hranice s ČR (viz bod I.5 písm. f) výše odkazovaného opatření), případně výjimka pro cesty do ČR nepřesahující 12 hodin (bod I.6 písm. b).

Jednotlivé státy jsou rozděleny do 5 kategorií podle úrovně rizika nákazy – nízké (zelené), střední (oranžové), vysoké (červené), velmi vysoké (tmavě červené) a extrémní (černé) – a podle toho jsou i rozděleny podmínky pro příjezd do ČR (body I. 2, I. 3 a I. 4 a také výše odkazované tabulky). V případě návratu ze zemí se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem je mj. nutné také vyplnit elektronický příjezdový formulář.

Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců pak mj. upravují body I.14, I.15 a I.16.

  • Bod I.14 a I.15 upozorňuje na povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům navracejícím se ze zahraničí (zamezení vstupu na pracoviště bez předložení potřebných dokumentů a potvrzení).
  • Bod I.16 upozorňuje zaměstnance na povinnost informovat zaměstnavatele o cestách přesahujících 12 hodin do zemí se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem.

Veškeré informace o podmínkách vstupu do ČR naleznete na speciální webové stránce ministerstva vnitra.

 

Zákaz cest do vybraných zemí

Ochranné opatření ze dne 25. 2. 2021 s účinností od 26. 2. do 11. 4. 2021 zakazuje cesty do vybraných zemí, ve kterých se vyskytují mutace onemocnění covid-19. Toto opatření bude od 12. 4. prodlouženo do 31. 5. a rozšířen bude také seznam zemí, do nichž je zakázáno vycestovat. Podrobnosti zde.

Aktuální rozcestník Ministerstva zahraničích věcí ČR k cestám do zahraničí najdete zde.

 

Možnosti testování na covid-19 v Olomouci/ČR

Pro případ nutnosti předložit negativní test na covid-19 v rámci odjezdů či příjezdů do ČR dle podmínek uvedených ve výše odkazované tabulce (a rovněž například pro nutnost slovenských občanů prokazovat se testem po návratu z ČR) je možné podstoupit antigenní či PCR test hned na několika místech v Olomouci. Antigenní testování je bezplatné pouze pro účastníky ve veřejném zdravotním pojištění ČR (tedy občany ČR, občany s trvalým pobytem v ČR a zaměstnance firem se sídlem v ČR). Zahraniční studenti (včetně těch slovenských) si musí testy hradit jako samoplátci. Cena se pohybuje okolo 351 Kč. Podstoupení PCR testu pak samoplátce vyjde přibližně na 1500 Kč.

V Olomouci se lze na antigenní či PCR test objednat ve Fakultní nemocnici Olomouc (antigen | PCR), Vojenské nemocnici Olomouc či v odběrovém místě v Šantovce. Antigenní testování probíhá také v AGEL poliklinice. Seznam všech testovacích míst (antigenních i PCR) v ČR najdete na této mapě.

Pravidelné antigenní testování testování zaměstnanců a studentů pak probíhá i na UP.

Zpět