Podmínky pro ubytování na kolejích UP od 1. 9. 2021

čtvrtek 2. září 2021, 13:05

Pro studenty UP Koleje a menzy UP

Na základě opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021 se mohou na kolejích ubytovat pouze ti studenti, kteří se prokáží uznávaným certifikátem o provedeném očkování proti covidu-19, laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění, negativním PCR testem ne starším než 7 dní nebo negativním antigenním testem ne starším než 72 hodin. Výše uvedené skutečnosti jsou studenti povinni prokázat při registraci k ubytování. Studentovi, který neprokáže splnění podmínek, nebude umožněn vstup do ubytovacího zařízení. Ve společných prostorách je pak nutné nosit roušky s účinností alespoň 94 procent a dodržovat rozestupy nejméně 2 metry. Podrobnosti ohledně ubytování včetně kontaktních informací naleznete na webu Správy kolejí a menz.

Zpět