Podmínky pro slovenské studenty pro vstup do ČR

pátek 4. prosinec 2020, 17:46

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP

S ohledem na další částečné obnovení prezenční výuky na UP i s ohledem na blížící se zkouškové období vám níže přinášíme aktuální přehled podmínek pro vstup slovenských studentů do ČR. Veškeré podrobnosti o vstupu ze zahraničí do ČR najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Slovenský student vstupující na území ČR za účelem delšího trvání pobytu

Od 3. prosince mohou rezidenti z červených zemí EU+, kam patří i Slovensko, přicestovat do České republiky na delší pobyt po vyplnění příjezdového formuláře a zároveň:

  • absolvovat do 5 dnů po příjezdu do ČR PCR test a nejpozději do 7 dnů od vstupu na území ČR tento výsledek předložit krajské hygienické stanici,
  • nebo předložit negativní test RT-PCR ze Slovenska nebo jiné země EU+ (ne starší než 72 hodin, nestačí antigenní test).

Slovenský student navštěvující ČR jen na 24 hodin

  • Pokud cesta trvá maximálně 24 hodin, je možné přicestovat i bez negativního PT-PCR testu a vyplnění příjezdového formuláře. Platí omezení volného pohybu na nezbytné cesty na území ČR a platí povinnost nosit na území ČR ochranné prostředky dýchacích cest (roušky). Omezení volného pohybu lze ukončit dříve předložením PCR testu.

Student ze Slovenska / sousední země studující v ČR prokázáním pravidelného (alespoň 1× týdně) překračování státní hranice za účelem výkonu vzdělávání

V případě, že student navštěvuje českou vysokou školu min. 1× týdně, jedná se o pravidelný přeshraniční styk. V tomto případě se slovenský student nemusí prokazovat PT-PCR testem a není potřeba vyplnit před vstupem ani příjezdový formulář.

Při překračování hranice se musí student/ka nicméně musí prokázat potvrzením pro studenty, které potvrdí vysoká škola.

Podmínky pro studenty pro vstup na Slovensko:

Na Slovensku platí nouzový stav s účinností od 1. 10. 2020 do 29.12.2020.

Podmínky pro vstup na Slovensko upravuje platná vyhláška Úřadu veřejného zdravotnictví a vstup bez povinnosti karantény/testu. V paragrafu 7 je v ní definována i výjimka pro studenty, kteří nemusí předložit test PT-PCR ani jít do karantény/izolace při vstupu na Slovensko, pokud:

  • mají trvalý nebo přechodný pobyt na Slovensku a současně splňují tyto podmínky: navštěvují, studují nebo se ucházejí o studium na mateřské, základní, střední či vysoké škole v ČR. V případě studentů na VŠ se musí prokázat doklady o těchto skutečnostech a že probíhají uvedené skutečnosti prezenční formou (potvrzení o prezenční formě studia vydané vysokou školou).
  • Domácí izolaci/karanténu či PT-PCR test nemusí absolvovat ani doprovod studenta, pokud prokáže svůj statut.
  • Student zároveň musí sledovat svůj zdravotní stav. V případě obtíží má ihned kontaktovat hygienickou stanici.
Zpět