Od pátku 9. 7. je při návratu ze zahraničí nutné předložit zaměstnavateli test

čtvrtek 8. červenec 2021, 11:00

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP

Dle aktuálně platného ochranného opatření ministerstva zdravotnictví nesmí UP od pátku 9. července umožnit vstup na pracoviště zaměstnanci, který po příjezdu ze zahraničí nepředloží zaměstnavateli test, anebo neprokáže, že se na něj vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle tohoto ochranného opatření (např. plné očkování, prodělaný covid-19 – podrobnosti v opatření). Zaměstnanec, který je povinen podrobit se testu a který je oprávněn se mu podrobit až na území České republiky (a této možnosti využije) při příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění covid-19, může být do doby výsledku testu vpuštěn na pracoviště, avšak do doby výsledku je povinen používat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor).

Zaměstnanec, na kterého se po návratu ze zahraničí (dovolená, pracovní cesta) vztahuje povinnost předložit doklad o provedeném testu tak učiní k rukám svého přímého nadřízeného, případně prokáže, že se na něj/na ni vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu (očkování, prodělaná nemoc).

Povinnost předkládání testů při návratu ze zahraničí platí pro vzdělávací instituce také ve vztahu ke studentům.

Student, na kterého se po návratu ze zahraničí vztahuje povinnost předložit doklad o provedeném testu tak učiní v případě např. zkoušek na vlastní katedře, případně na studijním oddělení vlastní fakulty, zejména v případě akademických slavností apod. Student případně prokáže, že se na něj/na ni vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu (očkování, prodělaná nemoc).

Osobám, na které dopadá povinnost předložit zaměstnavateli test při návratu ze zahraničí, ministerstvo nařizuje informovat zaměstnavatele, resp. vzdělávací instituci o cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země, do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění covid-19.

Zpět