Na kolejích již neplatí „samotest“

neděle 21. listopad 2021, 18:00

Pro studenty UP Koleje a menzy UP

Od pondělí 22. listopadu již nebude na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 18. listopadu možno prokázat se pro ubytování na vysokoškolských kolejích rychlým antigenním testem na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeným pro sebetestování (použití laickou osobou).

Nadále se tedy připouští umožnit ubytování na vysokoškolských kolejích pouze osobám, které se prokážou certifikátem o dokončeném očkování nebo dokladem o prodělané nemoci covid-19 nebo negativním výsledkem RT-PCR testu ne starším 72 hod., popř. negativním výsledkem rychlého antigenního testu provedeného zdravotnickým pracovníkem a ne starším než 24 hodin. Frekvence prokazování splnění této podmínky každých 7 dní se nemění.

Pro řízení kapacit a usnadnění testování pro občany je spuštěn Centrální rezervační systém. Seznam očkovacích míst je k dispozici na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Zpět