Letní semestr 2021 na Univerzitě Palackého začne online

pátek 5. únor 2021, 15:15

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP

Vedení UP spolu s děkany jednotlivých fakult se po vzájemné diskuzi a s ohledem na aktuální vývoj epidemické situace a doporučení MŠMT rozhodli, že výuka v letním semestru 2021 na Univerzitě Palackého začne převážně v online formě. S ohledem na specifika některých fakult je možné uplatnit výjimky, a to u praktických a prakticko-teoretických předmětů, jež budou moci probíhat za dodržení platných epidemických opatření v kontaktní formě.

Podrobnější informace k režimu výuky na fakultách najdete na jednotlivých fakultních stránkách. V příštích dnech pro tuto potřebu zveřejníme na webu upol.cz/covid-19 přehledný rozcestník.

O podobě výuky v dalších měsících letního semestru rozhodne vývoj epidemické situace, nastavení vládních opatření či výjimky udělené ze strany MŠMT. UP bude při jakémkoliv návratu ke kontaktní výuce posuzovat všechna rizika, a to zejména u těch studijních programů, v nichž nelze zmenšit studijní skupiny a zabránit většímu prolínání napříč skupinami a ročníky. V případě vyšší míry rizika budou tyto studijní programy realizovány i nadále online.

Zpět