Knihovna UP se 17. 5. znovu otevírá

středa 12. květen 2021, 13:47

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP

V pondělí 17. 5. se po několikaměsíční pauze znovu otevřou brány Knihovny UP. Studenti i zaměstnanci si tak budou moct osobně přijít půjčit či vrátit knihy, oskenovat nebo okopírovat potřebnou literaturu, případně využít počítače. Po dobu nezbytně nutnou budou také moci pobývat v prostorách studoven (kromě noční studovny ve Zbrojnici, ta zůstane nadále uzavřena).

Vstup do knihovny bude možný pouze s negativním testem na covid-19 a s ochranou dýchacích cest v podobě respirátoru či nanouroušky. Počet přítomných v prostorách knihovny bude limitován na 1 osobu na 15 m2, i proto prosíme o setrvání v knihovně pouze po nezbytně nutnou dobu. Stejně tak všechny návštěvníky prosíme o ohleduplnost, dodržování rozestupů a všech hygienických pravidel.

Detaily k otevírací době knihovny na Zbrojnici a fakultních poboček, stejně jako veškeré detaily k provozu knihovny včetně systému půjčování a vrácení knih najdete na stránkách knihovny.

Zpět