Informace k vyzvedávání osobních věcí z kolejí

středa 8. duben 2020, 20:50

Pro studenty UP Koleje a menzy UP

Milé studentky, milí studenti, přinášíme vám informace ohledně vašich věcí na kolejích UP (a jejich vyzvedávání). Upozorňujeme, že informace jsou platné s ohledem na momentální situaci a na základě dalšího vývoje se mohou vyvíjet, měnit. Čtěte tedy pečlivě a prosíme vás o pochopení v případě dalších změn, o kterých vás zde budeme obratem informovat.

Bez ohledu na vámi zvolenou variantu ubytování na kolejích se někteří z vás ptají na možnost vyzvednutí svých osobních věcí z kolejí UP. Vystěhování osobních věcí je možné, a to bez ohledu na to, zda si zrušíte/nezrušíte ubytovací smlouvu. V případě ukončování smlouvy nicméně musíte na kolej přijet v úřední hodiny referentky dané koleje. Pro různé koleje pak platí určitá specifika.


Kolej B. Václavka, Šmeralova, 17. listopadu, E. Rošického, Neředín I–IV: Vyzvednutí věcí je zde možné kdykoliv během dne. Upozorňujeme, že všechny koleje jsou z pohledu otevření/zavření provozovány v nočním režimu, tzn. vstup dovnitř je na zvonek a pouze pro oprávněné osoby (ISIC).


Kolej J. L. Fischera, Chválkovice: Vzhledem k minimální fyzické obsazenosti těchto kolejí (cca 23, resp. cca 15 studentů) uvažujeme o možném úplném uzavření kolejí, což by nám umožnilo přesunout personální kapacity na vytíženější koleje. Pokud k takovému rozhodnutí dojde, bude to studentům zde ubytovaným sdělenno nejméně jeden týden předem. Nyní je možné věci odvážet kdykoliv během dne, po případném uzavření kolejí pak na základě dohody s kolejní referentkou.


Kolej generála Svobody B: Tato budova nyní slouží jako karanténní pro negativně testované nebo netestované studenty výměnných programů. Zůstaly zde věci pouze několika ostatních studentů, se kterými jsme již učinili individuální dohodu, u dvou čekáme na jejich vyjádření a preferenci postupu.


Kolej generála Svobody A: Tato budova nyní slouží jako karanténní pro pozitivně testované zahraniční studenty, situace zde je tedy nejkomplikovanější. Jelikož horní dvě patra pro ubytování studentů v principu neslouží, hovoříme zde o věcech studentů ze tří podlaží, tzn. přízemí, prvního a druhého patra. Ve druhé polovině dubna (konkrétní termín teprve upřesníme) zde budeme provádět plošnou dezinfekci ozónem, která bezpečně zlikviduje zdraví nebezpeční mikroorganismy (viry i bakterie). Po této akci si budete moci bezpečně vyzvednout své osobní věci a odnést je v garantovaně dezinfekčním prostředí z pokoje a koleje ven. Studenty z této koleje uvědomíme s týdenním předstihem a vybídneme je k vyzvednutí věcí a vyklizení pokoje v jednom konkrétním dni a konkrétním časovém rozsahu. Studenti, kteří si nebudou moci/chtít vyzvednout své věci sami, budou vyrozumění, že budeme jejich věci komisionálně vystěhovávat vlastními silami. Věci poté budou uloženy ve skladu mimo kolej GSA a vlastníkům vydány v náhradním termínu. Opatření vyklizení koleje je nutné z toho důvodu, že se otevření této koleje nemusí řídit ukončením nouzového stavu, ale zdravotní situací zde ubytovaných zahraničních studentů.


Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Zpět