Doporučení k formě pracovního režimu s ohledem na aktuální situaci na UP

čtvrtek 12. březen 2020, 13:29

Pro zaměstnance UP

V souvislosti s aktuální situací, dočasným uzavřením základních a některých mateřských škol i šířením nákazy Covid-19 doporučujeme, aby byla zaměstnankyním a zaměstnancům UP s malými dětmi v případě zájmu umožněna (pokud to charakter jejich práce dovoluje) práce z domova za běžných podmínek pracovního úvazku. Z preventivních důvodů prosíme o umožnění téhož i těhotným ženám, kolegyním a kolegům s vyšším věkem či chronickým onemocněním, případně v dalších odůvodněných případech.

Veškeré náležitosti alternativního pracovního režimu jsou v kompetencích děkanů a vedoucích pracovníků a je nutno je s nimi předem konzultovat.

Připomínáme také možnost čerpání tzv. ošetřovného v případě, že zůstáváte doma s dítětem mladším deseti let.

Upozorňujeme také, že nadále platí pravidla domácí karantény a domácího léčení. V případě, že se vás některá z těchto situací týká, spojte se se svým nadřízeným a domluvte se s ním na náležitostech vaší nepřítomnosti (práce z domova, pracovní neschopnost aj.).

Vedení UP

Zpět