Aktuální režim na kolejích a prodloužení možnosti polovičního kolejného

neděle 24. leden 2021, 17:00

Pro studenty UP Koleje a menzy UP

V souladu s aktuálním usnesením Vlády ČR, jehož platnost byla proloužena do 14. února, a přetrvávajícím 5. stupněm protiepidemického systému PES je až do odvolání omezen přístup studentů na koleje. Aktuálně mohou na kolejích pobývat pouze ti studenti, kteří se mohou účastnit vzdělávání dle platné výjimky ve vládním usnesení výše (všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie aj.), kteří se účastní prezenční zkoušky a kteří mají koleje jako své bydliště (stvrzeno podpisem vyplněného formuláře). Podrobnosti k aktuálnímu režimu na UP najdete v přehledu na „koronawebu“.

Vedení kolejí a menz se také rozhodlo prodloužit možnost odevzdat klíče do depozitu do konce kalendářního měsíce a platit 50 % kolejného od následujícího měsíce do odvolání. Pro případné dotazy k ubytování či placení kolejného se obracejte na své referentky nebo vedoucí koleje.

Nezapomeňte také sledovat aktuální informace na stránkách SKM.

Zpět