Aktualizováno: Pravidla pro příjezd do ČR od 15. 2., zákaz cest do vybraných zemí

pátek 26. únor 2021, 20:15

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP

Od 15. února vstupují v platnost nová, mírně aktualizovaná pravidla příjezdu ze zahraničí do Česka, a to jak pro občany ČR, tak pro cizince. Týkají se všech návratů z pobytu v zahraničí, jejichž délka přesáhla 12 hodin. Znění celého opatření si můžete přečíst v PDF.

  • Pravidla vstupu do ČR přehledně shrnuje také tabulka Ministerstva vnitra ČR.
  • I nadále platí výjimky např. pro přeshraniční studenty, kteří pravidelně alespoň jednou týdně překračují hranice s ČR – viz bod I.5 písm. f) výše odkazovaného opatření.
  • Zaměstnancům doporučujeme přečíst si také stranu 16 tohoto opatření. Část Kdy jít do práce a kdy se testovat po příjezdu ze zahraničí? totiž přehledně popisuje, jak postupovat v konkrétních případech při návratu ze zahraničí.
  • Oproti předchozím opatřením přibyly v nejnovější verzi body I.5. e), i), j), k); I.7.k); I.19.; III.6) a 7)

Ochranné opatření ze dne 25. 2. 2021 s účinností od 26. 2. do 11. 4. 2021 zakazuje cesty do vybraných zemí, ve kterých se vyskytují mutace onemocnění covid-19.

V rámci aktuálního ochranného opatření doporučujeme dále věnovat pozornost také těmto informacím:

  • Jednotlivé státy jsou rozděleny do 4 kategorií podle úrovně rizika nákazy – nízké (zelené), střední (oranžové), vysoké (červené) a velmi vysoké (tmavě červené) – a podle toho jsou i rozděleny podmínky pro příjezd do ČR (body I. 2, I. 3 a I. 4). V případě návratu ze zemí se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem je mj. nutné také vyplnit elektronický příjezdový formulář.
  • V některých případech se umožňuje i uznání antigenního testu a zohledňuje se, jestli přijíždějící osoba covid již prodělala a má na to potvrzení podle předem daných podmínek (bod I.5h).
  • Bod I.13 upozorňuje na povinnost nosit respirátor či zdravotní roušku po dobu 10 dnů od příjezdu do ČR, a to po návratu ze zemí se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy.
  • Bod I.14 a I.15 upozorňuje na povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům navracejícím se ze zahraničí (zamezení vstupu na pracoviště bez předložení potřebných dokumentů a potvrzení).
  • Bod I.16 upozorňuje na povinnost informovat zaměstnavatele o cestách přesahujících 12 hodin do zemí se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem.

Veškeré informace o podmínkách vstupu do ČR naleznete na speciální webové stránce ministerstva vnitra.

Možnosti testování na covid-19 v Olomouci/ČR

S ohledem na novou povinnost slovenských občanů prokazovat se při návratu z ČR negativním testem na covid-19 shrnujeme možnosti testování na covid-19 v Olomouci, potažmo České republice.

V ČR je možné aktuálně podstoupit antigenní či PCR test. Antigenní testování je bezplatné pouze pro účastníky ve veřejném zdravotním pojištění ČR (tedy občany ČR, občany s trvalým pobytem v ČR a zaměstnance firem se sídlem v ČR). Zahraniční studenti (včetně těch slovenských) si musí testy hradit jako samoplátci. Cena se pohybuje okolo 351 Kč. Podstoupení PCR testu pak samoplátce vyjde přibližně na 1700 Kč.

V Olomouci se lze na antigenní či PCR test objednat ve Fakultní nemocnici Olomouc (antigen | PCR) a Vojenské nemocnici Olomouc. Seznam všech testovacích míst v ČR najdete na této mapě.

Zpět