Aktualizováno: Otevřená UP aneb Změny v režimu univerzity od pondělí 24. května

pondělí 24. květen 2021, 12:23

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP

Obnovení kontaktní výuky a režim zkoušek

UP se pomalu vrací do normálu. Vývoj epidemické situace se zlepšuje a pobízí k mírnému optimismu, což se odráží i v nejnovějším opatření vlády, které od 24. května umožňuje obnovení kontaktní výuky všech studentů na UP. Přestože se toto rozvolnění většiny studentů z důvodu končící semestrální výuky bohužel již netýká, berme vše především jako pozitivní náznak toho, že se na univerzity může vrátit plnohodnotný život a studentský živel, který na celé akademické půdě velmi chyběl.

Prezenčně se mohou nadále konat i zkoušky, je při nich pouze potřeba dodržovat 1,5metrové rozestupy a samozřejmě mít nasazen respirátor a splnit podmínku negativního testu (viz níže).

O tom, v jaké formě se poslední týdny výuky a zkoušky uskuteční, vás budou detailněji informovat vaše domovské fakulty a katedry. I nadále je totiž možné zkoušky a výuku absolvovat i v online podobě.

Kurzy CŽV

Režim kurzů CŽV se řídí mimořádným vládním opatřením pro maloobchod a služby, konkrétně částí I.3. Ve zkratce je možné kurzy CŽV pořádat prezenčně při maximálně 50% zaplnění kapacity místnosti a současně při účasti maximálně 50 osob (uvnitř) nebo 100 osob (venku). Pochopitelně i zde platí nutnost nošení respirátoru či jiné stejně účinné ochrany dýchacích cest a rovněž nutnost negativního testu či předložení potvrzení o absolvovaném očkování nebo prodělaném onemocnění covid-19 (podrobnosti v části I.18).

Testování na UP

Nadále pokračuje pravidelné týdenní testování studentů a zaměstnanců na UP, které je podmínkou pro přítomnost v budovách UP. V případě dokládání negativního antigenního testu z některého certifikovaného odběrového místa mimo UP při svém návratu do výuky/zaměstnání od 18. května platí, že tento test nesmí být starší 72 hodin. Následně se student a zaměstnanec může zapojit do probíhajícího pravidelného týdenního testování.

Povinné testování se nevztahuje na ty studenty a zaměstnance, kteří doloží:

  1. certifikát MZ ČR o kompletním provedeném očkování proti covidu-19, přičemž od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkové vakcíny uplynulo nejméně 22 dní a v případě jednodávkové vakcíny nejméně 14 dní (ale ne více než 9 měsíců);
  2. že od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka (zaměstnanec zašle sken očkovací průkazky/kartičky s datem absolvovaného prvního očkování svému nadřízenému);
  3. potvrzení o tom,že prodělali onemocnění covid-19 a od jejich prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.

Podrobnosti zde. Připomínáme, že i nadále je potřeba ve vnitřních prostorách UP nosit respirátor.

Práce z domova

S ohledem na pravidelné testování na UP i zmírňující se epidemickou situaci již není potřeba v co největší možné míře uplatňovat práci z domova. Přesto je pochopitelně i nadále možné, aby se někteří zaměstnanci se svými nadřízenými na uzavření dohody o práci z domova dohodli.

Zpět