Aktualizováno: Menzy omezují kapacitu při stolování na šest lidí

čtvrtek 8. říjen 2020, 17:38

Koleje a menzy UP

V návaznosti na aktuální vládní opatření týkající se stravovacích služeb, která dnes (5. 10.) vstoupila v platnost, univerzitní menzy omezily všude, kde je to z kapacitních důvodů možné, počet židlí (a tím pádem i strávníků) u jednoho stolu na šest.

Prosíme zároveň všechny z vás o důsledné dodržování rozestupů při čekání ve frontách a důkladnou hygienu rukou při vstupu do prostor menzy. Aktuální situaci ve frontě můžete před svým příchodem do menzy průběžně kontrolovat na živé webkameře.

Z hygienických důvodů budou taktéž pernamentně otevřena „vrátka“ do hlavní menzy tak, aby se stránící nemuseli dveří dotýkat.

Děkujeme mnohokrát za vaši trpělivost a ohleduplnost k ostatním strávníkům.

Zpět