(Aktualizováno k 25. 11.) Režim na UP: výuka, zkoušky, koleje, pracovní povinnost studentů aj.

středa 25. listopad 2020, 8:16

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP Koleje a menzy UP

Koronavirová situace se od 16. 11. v Česku řídí pětiúrovňovým protiepidemickým systémem PES. Na základě rozhodnutí vlády ze dne 20. 11. dochází od 25. 11. ke změně režimu na UP a částečnému obnovení kontaktní výuky. Podrobněji níže.

Výuka, zkoušky, praxe

Od 25. 11. dochází k částečnému návratu kontaktní výuky na UP. Nad rámec dosud platných výjimek pro studenty všeobecného a zubního lékařství, zdravotnických oborů, farmacie a praxe studentů pedagogických oborů se ke kontaktní praktické výuce mohou nově vrátit také absolventské ročníky a doktorandi.

Aktuálně je tedy možné:

 1. Realizovat klinickou a praktickou výuku a praxi studentů studijních programů, které náleží do oblasti vzdělávání 35 – Všeobecné lékařství a zubní lékařství, 36 – Zdravotnické obory a 8 – Farmacie a také praxi studentů vykonávanou v mateřských, základních a středních školách.
 2. Realizovat praktickou/laboratorní, experimentální/uměleckou výuku posledních ročníků bakalářského a magisterského studia, a to maximálně ve skupinách 20 studentů (to se týká také individuálních prací v laboratořích za účelem dokončení bakalářských a magisterských diplomových prací).
 3. Realizovat individuální studijní plán v rámci doktorského studia, a to u studentů všech ročníků.
 4. Absolvovat individuální konzultace, klinické stáže a praxe, znovu otevřít a využívat sportoviště určená pro výuku.

Na studenty, kteří mezi výše uvedené výjimky nespadají, se i nadále vztahuje zákaz osobní přítomnosti na univerzitě, s výjimkou návštěvy univerzity za účelem inidivuální konzultace nebo individuální návštěvy knihovny za účelem vyzvednutí knih. Zkoušky jsou povoleny tehdy, pokud se jich najednou neúčastní více než 10 osob.

Přečtěte si celé znění vládního usnesení vztahujícího se k vysokým školám (platné od 25. 11. 2020).

Koleje, menzy

Dle aktuálních vládních usnesení platných od 25. 11. mohou na kolejích pobývat:

 • studenti, kteří se mohou účastnit účastní výuky na UP dle výjimek uvedených výše (část Výuka, zkoušky, praxe),
 • studenti, kterým byla vládou uložena pracovní povinnost (viz níže)
 • studenti, pro něž je vysokoškolská kolej bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., přičemž tuto skutečnost student/ka doloží prohlášením, které dodá své ubytovací referentce,
 • studenti, kteří mají pracovněprávní poměr s UP (například studenti PhD studijních programů),
 • studenti ze zahraničí,
 • studenti, kteří mají nařízenou povinnou karanténu či izolaci.

Menzy jsou od 14. 10. uzavřeny pro strávníky z řad veřejnosti, navštěvovat je v uvedeném období mohou pouze zaměstnanci a studenti UP. Přísnější hygienická a další opatření platí v menzách na základě aktuálních opatření Vlády ČR.

Pracovní povinnost pro studenty

S ohledem na exponovanost aktuální situace a chybějící personál ve zdravotnických a sociálních zařízeních se od 14. 10. vztahuje pracovní povinnost na studenty UP:

 • čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství,
 • pátého ročníku prezenční formy studijního programu zubní lékařství,
 • pátého ročníku prezenční formy studijního programu farmacie,
 • posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů připravujícím se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.,
 • posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářského nebo pětiletého magisterského programu jednooborové psychologie,
 • všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský program
  (ke všem těmto bodům podrobněji na www.vlada.cz, rozšířený informační přehled k pracovní povinnosti studentů při zajišťování zdravotních služeb vydalo také ministerstvo zdravotnictví),
 • denní formy studia ve studijních programech se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii nebo speciální pedagogiku (podrobněji na www.vlada.cz).

Tito studenti mohou zůstat ubytováni na kolejích a vyčkat na jejich případné zapojení do pracovního výkonu ve zdravotnických či sociálních zařízeních.

Ostatní

Práce z domova. Od 27. 10. vedení UP doporučuje fakultám a dalším jednotkám přechod na práci z domova. Podrobnosti.

Laboratoře, výzkum. Aktuální výklad opatření povoluje od 25. 11. individuální přítomnost studentů absolventských ročníků a doktorandů v laboratořích a jinde na univerzitě za účelem výzkumu (např. provádění pokusů a měření potřebných pro diplomové a jiné odborné práce).

Konzultace. Individuální konzultace studentů s vyučujícími mohou od 25. 11. probíhat prezenčně. Je však potřeba se na tom s vyučujícím předem domluvit.

Zpět