UP obnovuje praktickou a laboratorní výuku absolventských ročníků i studium doktorandů

pátek 20. listopad 2020, 17:17

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP

Vláda ČR dnes schválila návrh ministra zdravotnictví na změnu protiepidemických opatření v Česku na základě systému PES. Přesun do mírnějšího čtvrtého stupně mj. znamená také částečné obnovení výuky na Univerzitě Palackého. Od středy 25. listopadu bude nad rámec dosud platných výjimek (např. u studentů zdravotnických oborů aj.) na UP znovu možnost:

  1. Realizovat praktickou/laboratorní, experimentální/uměleckou výuku posledních ročníků bakalářského a magisterského studia, a to maximálně ve skupinách 20 studentů (to se týká také individuálních prací v laboratořích za účelem dokončení bakalářských a magisterských diplomových prací).
  2. Realizovat individuální studijní plán v rámci doktorského studia, a to u studentů všech ročníků.
  3. Absolvovat individuální konzultace, klinické stáže a praxe, znovu otevřít a využívat sportoviště určená pro výuku.

Podrobnější informace o uplatnění a realizaci těchto výjimek vám zprostředkuje vaše domovská fakulta. Sledujte proto její informační kanály (web, e-mail, popřípadě sociální sítě).

Studenti, kterých se týká výjimka výše, se mohou také znovu ubytovat na univerzitních kolejích. Detaily najdete v oficiálním usnesení vlády ČR z 25. 11. (toto usnesení bylo ve stejném znění prodlouženo dne 30. 11. s prozatímní platností do 12. 12.).

Zpět