Výběrové řízení CMTF na místo odborného asistenta OUSHI

Čtvrtek 12. listopad 2020, 17:34

Výběrové řízení CMTF na místo odborného asistenta OUSHI

 

DĚKAN CYRILOMETODĚJSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa na pozici

odborný asistent (zástup za mateřskou dovolenou)

 

Rozsah pracovního úvazku: 1,0
 

Kvalifikační předpoklady:             

 • ukončené  Ph.D. studium v oboru sociální práce nebo příbuzném oboru,
 • zkušenost s podáváním a řešením vědeckých projektů,
 • zkušenost ve vzdělávání v sociální oblasti,
 • pedagogická praxe v oblasti psychologie, psychiatrie, psychosomatiky a psychosomatiky,
 • zkušenosti ve výzkumu v oblasti psychiatrie, psychosomatiky a psychologie;
 • osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • zahraniční zkušenost,
 • zkušenost s vedením diplomových prací,
 • psychiatrická praxe,
 • psychoterapeutická praxe.

 

od uchazeče se očekává:

 • pedagogická praxe v oblasti psychologie, psychiatrie, psychosomatiky,
 • vědecká činnost,
 • úzká spolupráce s kolegy při provádění výzkumu a publikování jejich výstupů,
 • vedení bakalářských  a diplomových závěrečných prací studentů.

 

Termín nástupu: 1. 1. 2021

Písemné přihlášky s ostatními požadovanými doklady zašlete do 13. 12. 2020 na adresu:

Děkanát CMTF UP
výběrové řízení
Univerzitní 22
771 11 Olomouc

Požadované doklady:

 • přihláška do výběrového řízení – s vyznačením pracovního místa, o jaké se ucházíte
 • strukturovaný životopis
 • doklady o dosaženém vzdělání
 • doklad o praxi v oboru

 

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací na www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju

 

 

Zpět