Textilní tvorba ve výuce na ZŠ - nové technologie, materiály a příklady dobré praxe

25. listopad 2020, 09:00 – 12:00

Online kurz

Kurz je určen pro učitele základních škol, kteří vyučují praktické činnosti na 1. st. ZŠ nebo techniku (technickou výchovu, praktické činnosti) na 2. st. ZŠ. Účastníci si osvojí kompetence spojené s tvorbou jednoduchých výrobků s využitím moderních technologických postupů. Důraz je kladen na praktickou aplikaci do výuky.

Přihláška ke kurzu

Pořádá

Katedra technické a informační výchovy PdF UP

Místo

online

Přílohy