Tomáš Hamberger - online přednáška z cyklu UPsolvent

12. listopad 2020, 16:00 – 17:30

Osmou přednášku z cyklu UPsolvent pronese Mgr. Tomáš Hamberger, pedagog, lektor, zakladatel projektu Digitální pohotovost 4.0, člen Klubu aktivních ve vzdělávání.

Tomáš Hamberger v současnosti působí jako poradce náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro oblast digitalizace a inovací a technického vzdělávání a jako poradce předsedy vlády ČR pro oblast školství. V online přednášce nás seznámí se svou profesní a kariérní zkušeností.

Záznam přednášky z Kaple Božího Těla Uměleckého centra Univerzity Palackého 

Pořádá

Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci

Místo

online

Přílohy