Maharal a židovský zájem o vědu na sklonku 16. století

11. listopad 2020, 17:00 – 18:00

Přednáška doc. Pavla Sládka (FF UK)

Přednáška nejprve krátce představí Jehudu Levu ben Becalela, zvaného „Maharal“ (asi 1525–1609) jako rabínského učence. Povíme si krátce o funkcích rabína a jeho vztahu k židovské obci v prostoru Moravy, Čech a obecněji regionu střední a východní Evropy v pojednávaném období. Uvidíme, že pokud se Maharalova profesionální cesta vymyká z běžných dobových konvencí, je to důsledkem urputnosti, s níž se snažil prosazovat své postoje a jež narážela na odpor části vedení obcí. V druhé části se zaměříme na Maharalovovo náboženské myšlení, jak je formuloval ve svých rozsáhlých spisech. Budeme se ptát zejména po Maharalovu vztahu k tzv. „nové vědě“ a po způsobu, jakým reagoval na přelomové objevy své doby, jakými byl objev nových kontinentů, zavedení knihtisku nebo Koperníkův astronomický model.

Doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

Vedoucí Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK v Praze, se ve své vědecko-výzkumné práci věnuje vybraným problémům raně moderní rabínské literatury a židovského myšlení. Nakladatelství Academia vydalo jeho rozsáhlou monografii Raši (1040–1105): Vznik biblického komentáře ve frankoporýnských židovských centrech (2012). V roce 2013 absolvoval semestrální stáž na Herbert D. Katz Center for Advanced Jewish Studies při University of Pennsylvania, v roce 2016 získal Katherine F. Pantzer Jr. Fellowship in Descriptive Bibliography v Houghton Library, Harvard University. V lednu 2012 se spolupodílel na založení Centra židovských studií FF UK. Od roku 2014 působí jako člen výkonné rady Evropské asociace židovských studií.

Přednáška proběhne online na adrese cesnet.zoom.us/j/5364556016.

Místo

online

Přílohy