Jindřich Buxbaum. Sedmero požehnání

15. říjen 2020, 17:00 – 18:30

Rozhovor autorů knihy Sedmero požehnání fotografa Jindřicha Buxbauma a historika a judaisty Daniela Soukupa

Výstavu fotografií Jindřicha Buxbauma, zachycujících setkání Židů nejrůznějších směrů u hrobů významných učenců, rabínů a cadiků, doprovází i stejnojmenná kniha z nakladatelství Grada. V ní jsou fotografie doplněny poutavými texty olomouckého judaisty a historika Daniela Soukupa.
Každý ze sedmi rabínských járcajtů (výročí smrti) zachycených objektivem fotoaparátu Jindřicha Buxbauma je zároveň příběhem jednoho ze sedmi významných duchovních vůdců, kteří jsou pro židovské společenství trvalým požehnáním.

Jindřich Buxbaum se narodil roku 1953 ve Šternberku. Ač vzděláním technik, od dětství tíhne k umění, 
obzvláště k fotografii. Dominantním motivem jeho tvorby je judaismus, ke kterému se sám plně hlásí. Vystavovat začal v roce 2010, a to souborem Šalom Izrael, který se během jeho opakovaných cest na Blízký východ neustále rozrůstá. Postupně navázal Vzpomínkou na Osvětim a Treblinku, pokračoval Židovskou školou dnes a Židovskou svatbou. Jako uznávaný dokumentarista židovské komunity mapuje její současný život nejen u nás, ale i v rámci Evropy, o čemž svědčí soubory Ješiva v Kyjevě, Židé v Antverpách, Život Židů v Londýně. V posledních letech se aktivně věnuje zejména tematice Chasidů, světa tradičního ultra-ortodoxního judaismu v současnosti, a to prostřednictvím slavení tzv. jahrzeitů. Na svých fotografiích dokumentuje jejich každoroční návrat na místa, kde jsou pohřbeni významní představitelé židovské učenosti a zbožnosti.
Výstava je vzhledem k aktuální situaci posunuta na listopad/prosinec 2020.

Stream rozhovoru bude přístupný na adrese servisff.upol.cz/stream.

Pořádá

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových; Muzeum Umění Olomouc a Židovská obec Olomouc

Místo

online

Přílohy