PAF Olomouc hledá nové spolupracovníky

6. říjen 2020, 18:30 – 20:00

Setkání se zájemci o práci ve festivalovém štábu na 19. ročníku PAF Olomouc

Hledáme především zájemce o práci v těchto oblastech:
_technický support
_libera
_stavba
_catering
_guest service
_propagace
_produkce
_korektury

Rádi na online schůzce uvítáme známé kolegy z minulých let i čerstvé zájemce. Práce ve štábu bude oceněna odpovídajícím počtem kreditů a mimo cenné zkušenosti především účastí na festivalovém dění.
Zájemci, kteří se nemohou z nějakého důvodu dostavit na online setkání v tomto termínu, nechť napíší email s přibližnou představou své činnosti na festivalu vedoucí festivalového štábu Nele Beislové na staff@pifpaf.cz.
Událost na Facebooku.

Pořádá

PAF Olomouc

Místo

online

Přílohy