Nabídky zaměstnání

22. 5. 2018

Centrum výpočetní techniky Univerzity Palackého v Olomouci přijme do pracovního poměru pracovníka/pracovnici na pozici administrátor ERP systému SAP.

21. 5. 2018

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho oddělení dalšího vzdělávání Rektorátu UP

21. 5. 2018

Katedra organické chemie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci přijme nového zaměstnance/zaměstnankyni na obsazení uvedené pozice.

18. 5. 2018

Děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na místa akademických pracovníků Katedry hudební výchovy

17. 5. 2018

VYHLÁŠKA Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení míst: Ústav farmakologie1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,251 vědecko-pedagogického pracovníka s úvazkem 1,00...

3. 5. 2018

Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa na Katedře křesťanské sociální práce — odborný asistent oddělení humanitárních studií

3. 5. 2018

Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa na Katedře křesťanské sociální práce — odborný asistent oddělení sociální práce

2. 5. 2018

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst vysokoškolských pedagogů a vedoucího katedry.

25. 4. 2018

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu: Výzva č. 02_16_027 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV Název projektu: Podpora mobility na UP
 Podporovaná aktivita č. 1: Pracovní pobyty...

25. 4. 2018

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu: Výzva č. 02_16_027 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV Název projektu: Podpora mobility na UP
 Podporovaná aktivita č. 1: Pracovní pobyty...

22. 2. 2018

Do našeho centra podpory zdravého životního stylu a pohybové aktivity – Aplikační centrum BALUO v Olomouci hledáme uklízečku na hlavní pracovní poměr nebo brigádně.

2. 11. 2017

Centrum výpočetní techniky Univerzity Palackého v Olomouci přijme do pracovního poměru pracovníka/pracovnici na pozici inženýr výpočetní techniky.

25. 7. 2017

Centrum výpočetní techniky hledá pracovníky na pozice programátor webových aplikací