Informace k testování na covid-19 na UP

Testování zaměstnanců

Univerzita Palackého, stejně jako další vysoké školy v ČR, byla mimořádným vládním opatřením ze dne 5. 3. zařazena mezi subjekty, na které se od 10. 3. vztahuje povinné testování zaměstnanců na covid-19.

Dle aktuálního opatření mohou v kancelářích a dalších prostorách UP od 17. března pracovat pouze ti zaměstnanci, kteří podstoupili vždy v posledních 7 dnech test na covid-19 a mají negativní výsledek. Povinné testování se na základě aktualizace vládního opatření od 24. 5. nevztahuje na zaměstnance, kteří nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19 a zároveň:

  1. vykonávají práci mimo prostory zaměstnavatele, popř. mají se zaměstnavatelem sjednánu dohodu o práci z domova (home office);
  2. prodělali onemocnění covid-19 a od jejich prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní, přičemž jsou schopni toto doložit laboratorním potvrzením;
  3. mají vystavený certifikát MZ ČR o kompletním provedeném očkování proti covidu-19, přičemž od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkové vakcíny uplynulo nejméně 22 dní a v případě jednodávkové vakcíny nejméně 14 dní (ale ne více než 9 měsíců);
  4. doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka (zaměstnanec zašle sken očkovací průkazky/kartičky s datem absolvovaného prvního očkování svému nadřízenému).

Podrobnosti zde.

Od 1. července končí plošné testování zaměstnanců a studentů na UP. Podrobnější informace najdete v textu na koronawebu.

Univerzita Palackého zajišťuje pro své zaměstnance antigenní testování na těchto místech a v tyto dny:

SOUČÁST UP MÍSTO KONTAKTNÍ OSOBY DNY A ČAS TESTOVÁNÍ
RUP + centrální jednotky

FF

CMTF
FF (Křížkovského 10),
uč. 1.25
(katedra bohemistiky)
Milena Kysučanová – RUP
(milena.kysucanova@upol.cz | 733690761)

Iva Ulmanová – FF
(iva.ulmanova@upol.cz | 585633029)

Marta Lucie Cincialová – CMTF
(marta.cincialova@upol.cz | 731600081)
pátek 9:00–10:50
rezervační systém
PdF Žižkovo náměstí 5 Hana Šimková
(h.simkova@upol.cz | 732252111)
úterý 8:00–10:00
rezervační systém
PřF

PF
17. listopadu 12
(areál Envelopa)
Dagmar Petrželová
(dagmar.petrzelova@upol.cz | 585634003)
středa a čtvrtek 8:00–8:45
rezervační systém
SKM

Autoprovoz UP
Šmeralova 8
(koleje B. Václavka)
Jana Trundová
(jana.trundova@upol.cz | 585638014)
úterý 13:00–15:00
rezervační systém
FTK tř. Míru
(Areál Neředín, budova C, NC 159)
Barbora Kristová
(barbora.kristova@upol.cz | 585636053)
úterý 9:00–9:45
detailní info na webu FTK 
PřF

VTP

CATRIN
Olomouc-Holice Ota Blahoušek
(ota.blahousek@upol.cz | 606131681)
pondělí 8:20–10:30
rezervační systém
LF

FZV
Podrobnosti k testování zaměstnanců na LF najdete zde.

Podrobnosti k testování zaměstnanců na FZV najdete zde.
pondělí a úterý 12:00–15:00
 

Pro každé z těchto míst je určen koordinátor, který zaměstnance ze své oblasti na testování pozve e-mailem. Rezervaci termínu pak zaměstnanec provede sám v rezervačním systému (odkaz na něj zaměstnanci obdrží v e-mailu od koordinátora).

Postup v případě vlastního testu zaměstnance

Zaměstnanci, kteří se antigenního testování u zaměstnavatele nezúčastní a budou se chtít dostavit od 17. 3. do prostor Univerzity Palackého v Olomouci, si zajistí vlastní test na oficiálním odběrovém místě (např. ve Fakultní nemocnici Olomouc či Vojenské nemocnici Olomouc. Seznam všech odběrových míst) a potvrzení o negativním výsledku předají svému nadřízenému zaměstnanci. Vedoucí zaměstnanec následně zajistí sken dokumentu a tento odešle na personální oddělení, kde ho personalistka zadá do informačního systému SAP. Do systému SAP budou zadávány i výsledky testů prováděných zaměstnavatelem.

Postup a možnosti v případě odmítnutí/neabsolvování testu

Pokud zaměstnanec povinné testování odmítne, nebude mu umožněn vstup na pracoviště.
Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na výkonu práce z domova, čerpání dovolené, případně na poskytnutí neplaceného volna.

Upozorňujeme na to, že je povinností vedoucího zaměstnance mít přehled o tom, kdo z jeho podřízených se nachází na pracovišti a kdo a kdy pracuje z domova (home office).


Testy prováděné na Univerzitě Palackého bude provádět praktická lékařka, v areálu Holice pak Agellab. Odběr bude prováděn výtěrem z nosohltanu.

Děkujeme všem zaměstnancům za zodpovědný a kolegiální přístup v této věci.

Testování studentů

V pondělí 26. 4. vstoupilo v platnost nové mimořádné opatření Vlády ČR, které upravuje rovněž režim výuky na univerzitách. Součástí aktuálních nařízení je nově i povinnost pravidelného testování na covid-19 u těch studentů, kteří se v rámci vládních výjimek účastní prezenční výuky či zkoušek (nevztahuje se na individuální konzultace a další individuální výukové aktivity). Předložení negativního testu platí i pro studenty bydlící na kolejích

Podrobnosti k termínům a místům testování studentů najdete v tabulce níže. Student se preventivního testování musí účastnit každých sedm dní. Je pochopitelně možnost také absolvovat antigenní testování po vlastní ose v některém z oficiálních testovacích míst v Olomouci/ČR. Podrobnosti k testování studentů od 26. 4. jsou postupně aktualizovány rovněž v tomto přehledu.

Povinné testování se nevztahuje na ty studenty, kteří:

  1. prodělali onemocnění covid-19 a od jejich prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní, přičemž jsou schopni toto doložit laboratorním potvrzením;
  2. mají vystavený certifikát MZ ČR o kompletním provedeném očkování proti covidu-19, přičemž od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkové vakcíny uplynulo nejméně 22 dní a v případě jednodávkové vakcíny nejméně 14 dní (ale ne více než 9 měsíců);
  3. doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka.

Upozorňujeme, že od 24. 5. došlo ke změně pravidel antigenního nebo RT-PCR testování. Studenti, kteří budou do prostor UP vstupovat za účelem zkoušek či státnic, u sebe musí mít buď negativní antigenní test starý max. 72 hodin, nebo negativní PCR test starý max. 7 dní. V případě, že se jich týká některá z výjimek bodu 1–3 výše, negativní test pochopitelně mít nemusí.

Od 1. čevrence končí plošné testování zaměstnanců a studentů na UP. Podrobnější informace najdete v textu na koronawebu.

Studenti ostatních fakult mohou využít testování na FF a kolejích UP, případně libovolné certifikované testovací místo v Olomouci/ČR (např. FNOL).

SOUČÁST UP MÍSTO KONTAKTNÍ OSOBY DNY A ČAS TESTOVÁNÍ
FF Křížkovského 8
(uč. 1.25 – katedra bohemistiky)
Iva Ulmanová
(koronavirusnaffup@upol.cz
pátek 8:30–9:00
rezervační systém
PřF hl. budova na Envelopě (17. listopadu 12)
Podrobnosti zde
 
Dagmar Petrželová
(dagmar.petrzelova@upol.cz | 585634003)
pondělí–čtvrtek
rezervační systém
(pouze pro studenty PřF)
FTK Fakultní nemocnice Olomouce (budova WJ – prádelna)
Podrobnosti zde
pondělí–pátek
rezervační systém
(pouze pro studenty FTK)
LF

FZV
Podrobnosti k testování studentů LF ve Fakultní nemocnici Olomouc najdete zde.

Podrobnosti k testování studentů FZV ve Fakultní nemocnici Olomouc najdete zde.

Koleje UP

Koleje B. Václavka
Koleje Neředín II.
Podrobnosti
Iva Javůrková
(rezervace@minimis.cz | 705 127 383)
pondělí a čtvrtek 15:00–17:00
rezervační systém
(k registraci prosím používejte
výhradně své univerzitní e-maily
ve tvaru jmeno.prijmeniXX@upol.cz)

Statistika testování na UP

Týdenní přehledy počtu provedených antigenních testů na jednotlivých univerzitních odběrových místech (včetně množství těch pozitivních) najdete v této průběžně aktualizované tabulce.