Informace k testování na covid-19 na UP

Testování zaměstnanců

Univerzita Palackého, stejně jako další vysoké školy v ČR, byla mimořádným vládním opatřením ze dne 5. 3. zařazena mezi subjekty, na které se od 10. 3. vztahuje povinné testování zaměstnanců na covid-19.

Dle aktuálního opatření budou moci v kancelářích a dalších prostorách UP od 17. března pracovat pouze ti zaměstnanci, kteří podstoupili vždy v posledních 7 dnech test na covid-19 a mají negativní výsledek. Povinné testování se nevztahuje na zaměstnance, kteří:

  1. vykonávají práci mimo prostory zaměstnavatele, popř. mají se zaměstnavatelem sjednánu dohodu o práci z domova (home office);
  2. prodělali onemocnění covid-19 a od jejich prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, přičemž jsou schopni toto doložit laboratorním potvrzením;
  3. mají vystavený certifikát MZ ČR o kompletním provedeném očkování proti covidu-19, od něhož uplynulo nejméně 14 dnů, a zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19.

Podrobnosti v daném opatření v části III.1.

Univerzita Palackého zajišťuje pro své zaměstnance antigenní testování na těchto místech a v tyto dny:

SOUČÁST UP MÍSTO KONTAKTNÍ OSOBY DNY A ČAS TESTOVÁNÍ
RUP + centrální jednotky

FF

CMTF
FF (Křížkovského 10),
uč. 1.25
(katedra bohemistiky)
Milena Kysučanová – RUP
(milena.kysucanova@upol.cz | 733690761)

Iva Ulmanová – FF
(iva.ulmanova@upol.cz | 585633029)

Marta Lucie Cincialová – CMTF
(marta.cincialova@upol.cz | 731600081)
pátek 9:00–11:30
rezervační systém
PdF Žižkovo náměstí 5 Hana Šimková
(h.simkova@upol.cz | 732252111)
úterý 8:00–10:00
rezervační systém
PřF

PF
17. listopadu 12
(areál Envelopa)
Dagmar Petrželová
(dagmar.petrzelova@upol.cz | 585634003)
středa a čtvrtek 9:00–11:30
rezervační systém
SKM

Autoprovoz UP
Šmeralova 8
(koleje B. Václavka)
Jana Trundová
(jana.trundova@upol.cz | 585638014)
úterý 13:00–15:00
rezervační systém
FTK tř. Míru
(Areál Neředín, budova C, NC 159)
Barbora Kristová
(barbora.kristova@upol.cz | 585636053)
úterý 9:00–10:30
detailní info na webu FTK 
PřF

VTP

CATRIN
Olomouc-Holice Ota Blahoušek
(ota.blahousek@upol.cz | 606131681)
pondělí 8:30–14:45
rezervační systém​​​​​​​
LF

FZV
Podrobnosti k testování zaměstnanců na LF najdete zde.

Podrobnosti k testování zaměstnanců na FZV najdete zde.
pondělí a úterý 12:00–15:00
 

Pro každé z těchto míst je určen koordinátor, který zaměstnance ze své oblasti na testování pozve e-mailem. Rezervaci termínu pak zaměstnanec provede sám v rezervačním systému (odkaz na něj zaměstnanci obdrží v e-mailu od koordinátora).

Postup v případě vlastního testu zaměstnance

Zaměstnanci, kteří se antigenního testování u zaměstnavatele nezúčastní a budou se chtít dostavit od 17. 3. do prostor Univerzity Palackého v Olomouci, si zajistí vlastní test na oficiálním odběrovém místě (např. ve Fakultní nemocnici Olomouc či Vojenské nemocnici Olomouc. Seznam všech odběrových míst) a potvrzení o negativním výsledku předají svému nadřízenému zaměstnanci. Vedoucí zaměstnanec následně zajistí sken dokumentu a tento odešle na personální oddělení, kde ho personalistka zadá do informačního systému SAP. Do systému SAP budou zadávány i výsledky testů prováděných zaměstnavatelem.

Postup a možnosti v případě odmítnutí/neabsolvování testu

Pokud zaměstnanec povinné testování odmítne, nebude mu umožněn vstup na pracoviště.
Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na výkonu práce z domova, čerpání dovolené, případně na poskytnutí neplaceného volna.

Upozorňujeme na to, že je povinností vedoucího zaměstnance mít přehled o tom, kdo z jeho podřízených se nachází na pracovišti a kdo a kdy pracuje z domova (home office).


Testy prováděné na Univerzitě Palackého bude provádět praktická lékařka, v areálu Holice pak Agellab. Odběr bude prováděn výtěrem z nosohltanu.

Děkujeme všem zaměstnancům za zodpovědný a kolegiální přístup v této věci.

Testování studentů

Vedení LF a FZV UP ve spolupráci s FN Olomouc připravilo antigenní testování na covid-19 pro své studenty, které bude podmínkou účasti na kontaktní výuce. Testování bude realizováno ve spolupráci s FN Olomouc. Testování studentů probíhá také na PřF, a to u studentů zdravotnických oborů Optometrie a Experimentální biologie.

Podrobnosti k testování studentů posledních ročníků, kteří se ke kontaktní výuce navrátí od 26. 4. zveřejníme v nejbižších dnech.

SOUČÁST UP MÍSTO KONTAKTNÍ OSOBY DNY A ČAS TESTOVÁNÍ
PřF hl. budova na Envelopě (17. listopadu 12)


areál Holice
Dagmar Petrželová
(dagmar.petrzelova@upol.cz | 585634003)

Ota Blahoušek
(ota.blahousek@upol.cz | 606131681)
Envelopa | středa a čtvrtek 8:00–11:00
rezervační systém

areál Holice | pondělí 8:30–13:30
rezervační systém
LF

FZV
Podrobnosti k testování studentů na LF najdete zde.

Podrobnosti k testování studentů na FZV najdete zde.

Statistika testování na UP

Týdenní přehledy počtu provedených antigenních testů na jednotlivých univerzitních odběrových místech (včetně množství těch pozitivních) najdete v této průběžně aktualizované tabulce.