Letní semestr 2021 na UP

Výuka v letním semestru ak. roku 2020/2021 probíhá převážně online. S ohledem na vládní opatření a specifika některých fakult nicméně existují výjimky, které se týkají především studentů lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd a jejich praktické výuky. V následujícím období pak lze v rámci postupného rozvolňování opatření ve školství, které začalo dne 12. 4., očekávat alespoň částečný návrat k omezené kontaktní výuce některých ročníků a studijních programů.

Podrobnější informace k režimu na vaší fakultě najdete v rozcestníku níže. Všeobecný a pravidelně aktualizovaný přehled „pravidel života“ na UP pak na koronawebu.

Informace o harmonogramu semestru na jednotlivých fakultách