Letní semestr 2021 na UP

Letní semestr ak. roku 2020/2021 začneme převážně online. Po vzájemné diskuzi a zvážení všech epidemických okolností a doporučení MŠMT k tomuto rozhodnutí dospělo vedení UP spolu s děkany jednotlivých fakult.

S ohledem na specifika některých fakult je nicméně možné uplatnit výjimky a v některých případech realizovat výuku kontaktně (pochopitelně za dodržení všech protiepidemických opatření). Týkat se to může praktických a prakticko-teoretických předmětů uvedených ve vládních usneseních. Pokud se tato výjimka týká konkrétně i vašeho studijního programu, se dozvíte na stránkách vaší domovské fakulty. Následujte proto přehledný rozcestník níže a přečtěte si podrobnější informace.

O podobě výuky v dalších měsících letního semestru rozhodne vývoj epidemické situace, nastavení vládních opatření či výjimky udělené ze strany MŠMT. Podrobnosti

Informace o harmonogramu semestru na jednotlivých fakultách