Distribuce respirátorů

Seznam míst, kde jsou na vašem pracovišti k vyzvednutí respirátory:

LF ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc
FF vrátnice/recepce FF UP
PřF sekretariáty jednotlivých kateder a pracovišť (po předchozím objednání)
PdF kancelář Ing. Andrey Novákové, tajemnice fakulty
kancelář Blanky Vojáčkové, referentky ekonomického odd.
FTK místnost NA 313 (kancelář Mgr. Lucie Špatenkově, asistentky děkana)
PF vrátnice obou budov PF
FZV místnost č. 2.060 na Děkanátu FZV (kancelář Mgr. Lenky Doleželové, tajemnice), ideálně vždy v pondělí 8:00–10:00 hod., popř. dle domluvy
v případě nepřítomnosti: místnost č. 2.023a na Děkanátu FZV (kancelář Mgr. Romany Koudelkové, asistentky děkana)
RUP vrátnice RUP, Křížkovského 8
Archiv UP vrátnice RUP, Křížkovského 8
VTP budova B
VUP místnost č. 1.20 (kancelář Pavlíny Kovářové, asistentky ředitele)