Koordinátoři pro monitoring covid-19

Milé studentky, milí studenti,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

pro co nejlepší zvládnutí epidemiologické situace na UP a možnost předvídat a upravovat případný režim výuky na univerzitě monitorují jednotlivé fakulty mezi svými studenty a zaměstnanci počty lidí s nemocí covid-19, případně počty lidí umístěných na základě výzvy krajské hygienické stanice do karantény.

Prosíme vás v tomto ohledu o zodpovědnost a spolupráci. Pokud se aktuálně pohybujete na univerzitě a přicházíte do kontaktu s ostatními kolegy v rámci pracovních povinností či v rámci zkoušek nebo praktické výuky, jejichž konání je umožněno vládními výjimkami, a budete mít pozitivní test na covid-19 nebo vás krajští hygienici umístí do preventivní karantény, informujte o tom svého koordinátora. Se všemi informacemi je nakládáno maximálně diskrétně. Soupis jednotlivých kontaktů naleznete níže. Zaměstnanci rektorátu a dalších samostatných jednotek UP se obracejí na kancléře Rostislava Hladkého.

Do e-mailu prosím uveďte:
studenti: vaše celé jméno, telefonický kontakt, studentské číslo ze STAGu, název studijního programu a ročník;
zaměstnanci: vaše celé jméno, telefonický kontakt, název katedry či oddělení.

Po oznámení vašeho pozitivního testu či nařízené karantény koordinátorovi nezapomeňte napsat i vašim vyučujícím či vašim nadřízeným a domluvte se s nimi na postupu během vaší absence.

Pokud jste zároveň ubytováni na některé z univerzitních kolejích, nahlaste prosím svůj pozitivní test na covid-19 či nařízenou karanténu také své kolejní referentce nebo vedoucí kolejí.

 

RUP, součásti UP Rostislav Hladký rostislav.hladky@upol.cz
CMTF Pavla Ludková pavla.ludkova@upol.cz
LF Milan Kolář milan.kolar@upol.cz
LF – zahraniční studenti Běla Erdösová bela.erdosova@upol.cz
FF Ondřej Molnár koronavirusnaffup@upol.cz
PřF Dagmar Petrželová dagmar.petrzelova@upol.cz
PdF Kateřina Dvořáková katerina.dvorakova@upol.cz
FTK Michal Šafář michal.safar@upol.cz
PF Renáta Grézlová zdravi.pf@upol.cz
FZV Zdeňka Mikšová zdenka.miksova@upol.cz