Dokumenty a manuály

Aktuální usnesení vlády

Dne 11. ledna vešlo v platnost nové usnesení upravující režim výuky na UP.

Od 16. 11. v ČR platí nový protiepidemický systém PES, který znázorňuje epidemickou situaci v ČR a z ní vyplývající protikoronavirová opatření na základě aktuálních dat o vývoji pandemie covidu-19 v Česku. Přehledný pětistupňový systém se ve své tabulce konkrétně věnuje také školství a režimu výuky na VŠ. Tuto tabulku pak pro režim na školách včetně univerzit detailně rozpracovalo MŠMT.

Pro studenty, na něž se vztahuje pracovní povinnost k zajištění poskytování zdravotních služeb, vydalo Ministerstvo zdravotnictví také rozšířený informační přehled.

Pravidla pro příjezd občanů ČR a cizinců do České republiky

Aktuální pravidla pro příjezd občanů ČR a cizinců do České republiky najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Systém se aktuálně řídí „semaforem“, který rozděluje země na zelené (nízké riziko nákazy), oranžové a červené (vysoké riziko nákazy).

V případě, že do ČR přijíždíte z červených zemích, budete muset vyplnit elektronický příjezdový formulář a zároveň předložit negativní PCR test na covid-19, nebo se testování podrobit do pěti dnů na české půdě. Určité výjimky se vztahují na slovenské studenty.

Prohlášení o bydlišti na kolejích

Dle nových opatření smí ve dnech 14. 10. až 1. 11. studenti na kolejích zůstat pouze v některých případech. Jedním z nich je možnost prohlášení studenta, že VŠ je jeho bydlištěm dle § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.. V takovém případě musí své kolejní referentce odevzdat vyplněné prohlášení o bydlišti.

Dohoda o práci z domova

Dohodu o práci z domova může sepsat zaměstnanec se zaměstnavatelem v případě, že je zaměstnanec např. nucen zůstat v izolaci či karanténě během pandemie covidu-19, ale zároveň může plně vykonávat svou práci z domova.

Pro rodiče: Žádost o ošetřovné

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020 mohou rodiče dětí mladších 10 let (a dalších, viz přiložený dokument) žádat o ošetřovné. Podrobnější informace najedete v dokumentu ČSSZ

Manuál a pravidla pro online výuku a zkoušení na UP

Jaké jsou náležitosti online výuky? Jak může taková online výuka vypadat? Co všechno je potřeba zařídit při online zkoušení? Co vše musí při online zkoušení splnit student a co musí zkontrolovat vyučující? To vše a mnohem více se dočtete v manuálu.

Formulář pro studenty ze zemí mimo EU

Studenti, kteří přijíždějí během aktuální pandemie covid-19 do ČR z tzv. „třetích zemí“, tedy zemí mimo EU, si musí od Univerzity Palackého potvrdit přiložený formulář, prokazující jeho studijní činnost na UP. Tento formulář poté musí zahraniční student odevzdat na zastupitelském úřadu předtím, než je mu vyznačeno vízum do cestovního dokladu. Více o ubytování zahraničních studentů v Olomouci.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Některé fakulty mohou po studentech při vstupu do budovy požadovat odevzdání čestného prohlášení, že na sobě student/ka nepociťuje žádné příznaky virového onemocnění. Vzor tohoto prohlášení si můžete stáhnout a vyplnit.