O projektu

Aliance Aurora představuje skupinu devíti výzkumných univerzit, které se snaží propojovat akademickou excelenci s pozitivním dopadem na společnost.

Tyto univerzity se intenzivně zaměřují na výzkum a věnují velkou pozornost tématům udržitelného rozvoje a rozvoje místních komunit.

Aliance Aurora byla vybrána v rámci druhé pilotní výzvy programu Erasmus+, financovaného Evropskou komisí. Jeho cílem je inspirovat různé univerzity napříč celou Evropou k tomu, aby se společně podílely na vzdělávání, které přispěje k rozvoji evropské společenské prosperity a blahobytu.

Aliance Aurora vznikla na základě existující mezinárodní sítě Aurora University Network, která zahájila svou činnost v roce 2016. V projektu Aliance Aurora je zapojeno celkem šest z původních devíti členů.

Univerzitě Palackého účast v Alianci Aurora přinese:

  • Významné evropské univerzitní partnery;
  • Možnost inspirativních studentských a pracovních stáží v zahraničí;
  • Spolupráci na udávání trendů v aktuálních tématech týkajících se klimatických i společenských změn;
  • Ještě výraznější působení na vývoj regionu a užší propojení s Evropou.

Cíle projektu

Vzdělávání pro společenský dopad

Absolventi univerzit zapojených do Aliance Aurora budou pro společnost významným přínosem. Mezi jejich silné stránky už nyní patří společenskost, podnikavost a inovativní myšlení. Prostřednictvím programů a spolupráce v rámci Aliance Aurora budou schopni získat a rozvinout si kompetence, které jim umožní ovlivnit svět.

Aliance Aurora se zaměří především na tyto oblasti:

  • Udržitelnost a Klimatické změny
  • Digitální společnost a Globální občanská společnost
  • Zdraví a Udržitelná životní úroveň
  • Kultura: Rozmanitost a Identita


Studenti zapojení do aktivit Aliance Aurora si uvědomí rozmanitost našich společností, každý z nich totiž získá významnou mezinárodní zkušenost. Akademikům bude poskytnuta taková podpora a vybavení, aby jejich výuka co nejvíce reflektovala vize Aurory a měla pozitivní společenský dopad.

Protože cílem Aurory, a tedy i cílem naším je „vzdělávání pro společenský dopad“.

Angažování společnosti a komunit

Vzájemná spolupráce se studenty, soukromými organizacemi a společnostmi, veřejnými a občanskými organizacemi se pro akademické a další zainteresované pracovníky stane samozřejmostí a přirozeností. Odborníci působící v našich čtyřech vytyčených oblastech výše a v problematice sociálně prospěšného podnikání a inovací vytvoří a posílí inovaci lokálních ekosystémů a začlení je do větších fungujících evropských ekosystémů.

Aurora aktivním způsobem přispěje k vytvoření rovnováhy v rámci sektoru vzdělávání, inovací a výzkumu v Evropě. S Aliancí Aurora bude úzce spolupracovat také síť přidružených univerzit střední a východní Evropy, čímž se ještě více bude podílet na posilování regionální infrastruktury ve vzdělávání.

„Angažovat, společně tvořit a spolupracovat“ je způsob, jakým chceme fungovat a působit.

Udržitelný rozvoj

Těžištěm vize a strategie Aliance Aurora je udržitelnost a naplňování cílů udržitelného rozvoje SDG. Aurora staví na stávajících silných stránkách členských univerzit a také na celkovém potenciálu Aliance. V rámci naší mise se snažíme propojit SDGs s výukou a výzkumem a zároveň chceme ukázat, jak naše vzdělávání přímo přispívá k úspěšnému dosažení našich cílů.

Kontakt

Mgr. Martina Baleková

martina.balekova@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)