Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Úprava textu

Typografická úprava webových stránek

Vzhled webových stránek výrazně ovlivňuje i jejich typografická úprava. Bohužel zřejmě neexistuje ideální nástroj, který by do webového vzhledu automaticky převedl všechno formátování z textového editoru, proto téměř každý text vyžaduje dodatečnou úpravu přímo v TYPU 3. O tom, jak převést text z textového editoru do redakčního systému TYPO 3, se více dozvíte v oddíle FAQ.  

Typografická úprava webových stránek by se měla řídit nejzákladnějšími pravidly, která platí i pro tištěný text. Najdeme je např. na stránkách  http://typomil.com.

Prosíme, respektujte zejména tyto hlavní zásady:

1) Odstavec a nový řádek
Na webových stránkách jsou mezi jednotlivými odstavci viditelné mezery, proto tlačítko ENTER používáme jen tehdy, když jsme si jisti, že chceme ukončit odstavec, - bude totiž mezi ním a dalším odstavcem zřetelná mezera. Pokud chceme začít na novém řádku, použijeme kombinaci tlačítek SHIFT + ENTER.

2) Zvýraznění textu
Zvýrazňujme střídmě, čím méně, tím lépe. Na webu, na rozdíl od tištěných materiálů, se používá ke zdůraznění tučné písmo.
Nepoužívejte prosím:
a) p r o s t r k a n ý  t e x t;
b) podtržení, tímto způsobem jsou na webu obvykle označeny odkazy, použití pro zdůraznění je tedy zavádějící;
c) barevné zdůraznění;
d) styly nadpisů - nadpisy sloužík hierarchizaci textu, nikoli pro zdůraznění textu, který má několik řádků.

3) Nadpisy – prosíme, dodržujte hierarchii nadpisů a neměňte dané barvy.

4) Zarovnání textu – text zarovnejte k levému okraji; klávesy ENTER používejte jen na konci odstavce.

5) Interpunkce, pomlčky, dělení slov, zkratky, specifické znaky…
-
Interpunkční znaménka (, . ; : ? !) se píší těsně za slovo, mezera je až za nimi. Závorky a uvozovky se píší bez mezer těsně ke slovu: (závorka), „uvozovky“.
- Zkratky -
za tečkou je vždy mezera (J. A. Komenský, s. r. o.).
- Specifické znaky - patří k nim znaky jiných grafických systémů, než představuje latinka (hlaholské písmo), či specifické symboly (např. pro fone­tickou transkripci), je možné zkopírovat např. z mapy znaků ve Windows.
- Rovnice a vzorce - číslice, písmena, symboly, mezery ad. pište přesně a zachovejte stejný způsob zápisu v celém dokumentu. Složitější zápisy se běžně dělají v jiných programech a do webu se vkládají jako bitmapové obrázky.
Pozor na záměnu symbolů 0 a 1za písmena O a l.
Matematické značky (+, –, = atd.) se píší s mezerami.
Znak % s mezerou – 10 % – odpovídá výrazu „deset procent“.
Znak % bez mezery – 10% – odpovídá výrazu desetiprocentní.

6) Tabulky – maximální šířka tabulky je 520 pixelů. Pokud potřebujete použít tabulku s mnoha buňkami, které se do šíře 520 pixelů nevejdou, editujte tabulku na speciální stránce. Padding doporučujeme nastavit na 2.
Nevytvářejte „tabulky“ pomocí tabulátorů – prosíme, dejte přednost skutečné tabulce např. s průhlednými okraji. Tabulátory na webu nefungují, prohlížeče je obvykle interpretují buď jako jednu mezeru nebo je zcela ignorují.

7) Vkládání obrázků – dodržujte šířku max. 520 pixelů , pro větší obrázky doporučujeme vytvořit náhled, aby se větší obrázek po kliknutí na náhled zobrazoval v samostatném okně (lze vytvořit v TYPU 3 pomocí obsahového prvku „text s obrázkem“, viz návod).

Nahoru

Zpravodajství z UP
Nová výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAktuální konference, kongresy a sympozia na UP
<< srpen >>
Po Út St Čt So Ne
31 27 28 29 30 31 01 02
32 03 04 05 06 07 08 09
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31 01 02 03 04 05 06
Stránka aktualizována: 10. 02. 2011, Daniel Agnew