Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Volby do AS

Výsledky hlasování ve volbách do Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci konaných ve dnech 28. 3.–11. 4. 2014

Výsledky budou oficiálně potvrzeny Hlavní volební komisí poté, co uplyne lhůta pro podávání stížností na průběh voleb (18.4.), resp. poté, co bude o všech případných stížnostech Hlavní volební komisí rozhodnuto s tím, že na žádné z fakult nebude nutno volby opakovat.

PřF UP

Akademičtí pracovníci:

 1. doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. – 620 hlasů
 2. prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. – 356 hlasů
 3. doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. – 310 hlasů
 4. doc. RNDr. Jana Talašová, CSc. – 247 hlasů
 5. prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. – 226 hlasů
 6. doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. – 160 hlasů
 7. doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. – 85 hlasů

Studenti:

 1. Mgr. Petr Pavlík – 437 hlasů
 2. Mgr. Jakub Navařík – 320 hlasů
 3. Mgr. Tomáš Talášek – 157 hlasů
 4. Mgr. Zdeněk Mačát – 109 hlasů
 5. Bc. Vojtěch Sukač – 47 hlasů

LF UP

Akademičtí pracovníci:

 1. prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. – 165
 2. doc. Mgr. Jitka Vostálová, Ph.D.   – 125
 3. prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. – 117 hlasů
 4. MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. – 69 hlasů
 5. MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. – 45 hlasů

Studenti

 1. Viliam Dioszegi – 190 hlasů
 2. Jakub Kania – 86 hlasů

PF UP

Akademičtí pracovníci:

 1. JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.  – 393 hlasů
 2. JUDr. Lucia Madleňáková - 308 hlasů
 3. JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph.D. – 186 hlasů
 4. JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. – 57 hlasů

Studenti

 1. John Gealfow – 403 hlasů
 2. Mgr. Lucia Valentová – 54 hlasů
 3. Jiří Bálek – 28 hlasů

FTK UP

Akademičtí pracovníci:                               

 1. RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. - 161 hlasů
 2. PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. - 90 hlasů
 3. Mgr. Roman Cuberek, Ph.D. - 87 hlasů    
 4. Ing. Halina Kotíková, Ph.D. - 68 hlasů
 5. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. - 50 hlasů

Studenti:

 1. Josef Kaštil - 145 hlasů
 2. Mgr. ZuzanaXaverová  -50 hlasů
 3. Mgr. Michal Vorlíček - 36 hlasů
 4. Mgr. Petr Chvojka - 30 hlasů

CMTF UP

Akademičtí pracovníci:

 1. PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.  - 74 hlasů
 2. PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. – 66 hlasů
 3. doc. Martin Cajthaml, Ph.D. – 60 hlasů
 4. Mgr. Tomáš Parma, Ph.D. – 56 hlasů
 5. Mgr. Vít Hlinka, Th.D. – 55 hlasů
 6. PhDr. Ivana Knausová, Ph.D. – 21 hlasů
 7. PhDr. Jitka Jonová, Th.D. – 20 hlasů

Studenti:

 1. Mocek Lukáš, Ing., Ph.D. – 26 hlasů
 2. Bublán Ladislav, Ing. – 10 hlasů
 3. Kulifaj Miroslav, Mgr. – 3 hlasů

FZV UP

Akademičtí pracovníci:

 1. Mgr. Anita Můčková – 125 hlasů
 2. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D. – 113 hlasů
 3. Mgr. Věra Vránová, Ph.D. – 85 hlasů
 4. MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA – 57 hlasů
 5. Mgr. Petra Bastlová, Ph.D. – 50 hlasů
 6. Mgr. Jana Tomsová – 50 hlasů (o pořadí na 5. a 6. místě rozhodl los)
 7. MUDr. Alois Krobot, Ph.D. – 43 hlasů
 8. Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. – 32 hlasů

Studenti:

 1. Jan Pauler – 108 hlasů
 2. Martin Dvořáček – 71 hlasů
 3. Rebeka Dubeňová – 68 hlasů
 4. Eva Frélichová – 42 hlasů
 5. Šárka Lazecká – 9 hlasů
 6. Petra Maistryszinová – 4 hlasů

FF UP

Akademičtí pracovníci:

 1. prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. – 136 hlasů
 2. Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D. – 100 hlasů
 3. doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. – 96 hlasů
 4. doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D. – 94 hlasů
 5. doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D. – 88 hlasů
 6. prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr. – 85 hlasů
 7. doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. – 71 hlasů
 8. Mgr. Michael Viktořík, Ph.D. – 69 hlasů
 9. doc. PhDr. Jiří Štefanides – 56 hlasů
 10. doc. Mgr. Daniel Marek, Ph.D. – 50 hlasů
 11. PhDr. Petr Pořízka, Ph.D. – 35 hlasů
 12. Mgr. Petr Lyko, Ph.D. – 17 hlasů

Studenti:

 1. Bc. Jakub Tichý – 189 hlasů
 2. Mgr. Vojtěch Duda – 99 hlasů
 3. Bc. Anna Vrtálková – 74 hlasů
 4. Mgr. et Bc. Barbora Veselá – 63 hlasů

PdF UP

Akademičtí pracovníci:

 1. doc. Mgr. Jiří Langer,  Ph.D. – 372 hlasů
 2. doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.  – 367 hlasů
 3. Ing. Alena Opletalová, Ph.D. – 176 hlasů
 4. Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. – 172 hlasů
 5. PhDr. et PaedDr. Václav Klapal, Ph.D. – 137 hlasů
 6. Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D. – 137 hlasů

Studenti:

 1. Lucie Šustková – 359 hlasů
 2. Bc. Lukáš Stuchlík – 194 hlasů
 3. Mgr. Jolana Lažová – 189 hlasů

 

V Olomouci dne 14. 4. 2014
doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.
předseda Hlavní volební komise

Nahoru

Volby do Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci na období 2014–2017

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci schválil na svém řádném zasedání dne 30. října 2013 v souladu s čl. 2 Volebního a jednacího řádu AS UP usnesení o vyhlášení voleb do Akademického senátu UP na funkční období od 27. 5. 2014 do 27. 5. 2017 včetně časového harmonogramu jednotlivých úkonů vztahujících se k volbám:

1.

Zvolení členů dílčích volebních komisí:

do pátku 7. 3. 2014

2.

Návrhy kandidátů do AS UP:

do pátku 14. 3. 2014

3.

Zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách a kandidátní listiny; sestavení seznamů voličů

do pátku 21. 3. 2014

4.

Zahájení voleb

pátek 28. 3. 2014

5.

Ukončení voleb

pátek 11. 4. 2014

6.

Orientační termín pro případné opakování voleb

středa 23. 4. 2014

Členy hlavní volební komise pro volby do Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci na období 2014-2017 jsou předsedové dílčích volebních komisí fakult UP:

 • Mgr. Martina Pračkeová, CMTF UP
 • Mgr. Kristýna Krasulová, LF UP
 • prof. RNDr. PhDr. Jan Štěpán, CSc., FF UP
 • RNDr. Tomáš Fürst, Ph. D. PřF UP
 • PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., PdF UP
 • PhDr. David Smékal, Ph.D., FTK UP
 • doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D., PF UP
 • Mgr. Lukáš Merz, FZV UP

AS UP na svém zasedání dne 19. března 2014 zvolil předsedu a místopředsedkyni hlavní volební komise voleb do AS UP.                

Předseda hlavní volební komise:

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.
Právnická fakulta UP
e-mail: michal.barton(at)upol.cz   
tel. 585 63 7638               

Místopředsedkyně hlavní volební komise:

Mgr. Martina Pračkeová
Cyrilometodějská teologická fakulta UP 
e-mail: martina.prackeova(at)upol.cz
tel. 585 63 7110

Volby do Akademického senátu UP se řídí Volebním a jednacím řádem AS UP (I. Úplné znění ze dne 20. 12. 2010).


Volební a jednací řád AS UP (1. úplné znění ze dne 20. 12. 2010)
Grafické schema voleb do AS UP
Volba předsedy a místopředsedů AS UP - grafické vyjádření procesu

Zpravodajství z UP
<< duben >>
Po Út St Čt So Ne
14 31 01 02 03 04 05 06
15 07 08 09 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30 01 02 03 04
Stránka aktualizována: 14. 04. 2014, Daniel Agnew