Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Akademický senát

Nejbližší zasedání AS UP se uskuteční 12–13. prosince 2014. Toto výjezdní zasedání se uskuteční v Hotelu Zámek ve Velké Bystřici.


Složení Akademického senátu UP

Funkční období 2014–2017

Akademičtí pracovníci

Předseda

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Ústav speciálněpedagogických studií - zástupce ředitele
tel. 585 635 322
e-mail: jiri.langer(at)upol.cz     

Místopředseda

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc
Katedra optiky
tel. 585 634 100
e-mail: opatrny(at)optics.upol.cz

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
Lékařská fakulta UP, Hněvotínská 3, Olomouc
Ústav farmakologie
tel. 585 632 569
e-mail: pavel.anzenbacher(at)upol.cz 

prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Filozofická fakulta UP, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Olomouc
Katedra dějin umění
tel. 585 633 450
e-mail: ladislav.daniel(at)upol.cz

PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury UP, Tř. Míru 115, Olomouc
Katedra aplikovaných pohybových aktivit – vedoucí katedry
tel. 585 636 355
e-mail: zbynek.janecka(at)upol.cz

PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
Fakulta zdravotnických věd UP, tř. Svobody 8, Olomouc
Ústav ošetřovatelství
tel. 585 632 805
e-mail: helena.kisvetrova(at)upol.cz

doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.
Lékařská fakulta UP, Hněvotínská 3, Olomouc
Ústav lékařské chemie a biochemie
tel. 585 632 316 

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc
Katedra geografie
tel. 585 634 511
e-mail: irena.smolova(at)upol.cz

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Ústav speciálněpedagogických studií
tel. 585 635 336
e-mail: katerina.vitaskova(at)upol.cz

PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22, Olomouc
Katedra křesťanské výchovy
tel. 585 637 167
e-mail: petra.potmesilova(at)upol.cz

Mgr. Anita Můčková
Fakulta zdravotnických věd UP, I. P. Pavlova 6, Olomouc
Ústav fyzioterapie
tel. 588 443 595
e-mail: anita.muckova(at)upol.cz

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 115, Olomouc  
Katedra přírodních věd v kinantropologii – zástupce vedoucího katedry
tel. 585 636 154
e-mail: ales.jakubec(at)upol.cz  

Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.
Filozofická fakulta UP, Tř. Svobody 26, Olomouc
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
tel. 585 633 398
e-mail: andrea.preissova(at)upol.cz

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22, Olomouc
Katedra křesťanské výchovy
tel. 585 637 165
e-mail: jiri.pospisil(at)upol.cz     

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.
Právnická fakulta UP, Tř. 17. listopadu 8, Olomouc
Katedra ústavního práva
tel. 585 637 815
e-mail: maxim.tomoszek(at)upol.cz

JUDr. Lucia Madleňáková
Právnická fakulta UP. tř. 17. listopadu 8, Olomouc
Katedra správního práva a správní vědy - tajemník katedry
tel. 585 637 673
e-mail: lucia.madlenakova(at)upol.cz    

Studenti

Místopředseda:

Josef Kaštil - Fakulta tělesné kultury UP    
e-mail: josef.kastil01(at)upol.cz

Ing. Lukáš Mocek, Ph.D. – Cyrilometodějská teologická fakulta UP 
e-mail: lukas.mocek01(at)upol.cz

Mgr. Petr Pavlík – Přírodovědecká fakulta UP  
e-mail: petr.pavlik(at)upol.cz

Martin Dvořáček - Fakulta zdravotnických věd UP
e-mail: martin.dvoracek01(at)upol.cz 

Viliam Dioszegi – Lékařská fakulta UP
e-mail: viliam.dioszegi01(at)upol.cz

Bc. Jakub Tichý – Filozofická fakulta UP
e-mail: jakub.tichy01(at)upol.cz

John Gealfow – Právnická fakulta UP     
e-mail: john.gealfow02(at)upol.cz

Lucie Šustková – Pedagogická fakulta UP
e-mail: lucie.sustkova01(at)upol.cz

Ekonomická komise AS UP

Předseda:
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. (LF), e-mail: pavel.anzenbacher(at)upol.cz

Členové:
Ing.  Bc. Petr Bačík, Ph.D. (PF), e-mail: petr.bacik(at)upol.cz
Ing. Alena Opletalová, Ph.D. (PdF), e-mail: alena.opletalova(at)upol.cz 
Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. (FZV), jiri.vevoda(at)upol.cz
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. (FF), e-mail: miroslav.dopita(at)upol.cz
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. (CMTF), e-mail: jiri.pospisil(at)upol.cz
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (PřF), e-mail: irena.smolova(at)upol.cz
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. (FTK), e-mail: ales.jakubec(at)upol.cz

Legislativní komise AS UP

Předsedkyně:
JUDr. Lucia Madleňáková (PF), e-mail: lucia.madlenakova(at)upol.cz

Členové:
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. (PřF), e-mail: marek.jukl(at)upol.cz 
Josef Kaštil (FTK), e-mail: josef.kastil01(at)upol.cz 
Mgr. Pavel Kurfürst (LF), e-mail: pavel.kurfurst(at)upol.cz
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (PdF), e-mail: jiri.langer(at)upol.cz
doc. lic. Damián Němec, dr. (CMTF), e-mail: damian.nemec(at)upol.cz
Mgr. Ondřej Molnár (FF), e-mail: ondrej.molnar(at)upol.cz
Mgr. René Šifta (FZV), e-mail: rene.sifta(at)upol.cz

Kancelář Akademického senátu UP

Markéta Peřinová
e-mail: marketa.perinova(at)upol.cz, kancelar.asup(at)upol.cz

Adresa:
Kancelář Akademického senátu UP, Křížkovského 8, 771 47, Olomouc

Nahoru

Zpravodajství z UP
<< listopad >>
Po Út St Čt So Ne
44 27 28 29 30 31 01 02
45 03 04 05 06 07 08 09
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Stránka aktualizována: 10. 11. 2014, Daniel Agnew