Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Akademický senát

Nejbližší zasedání AS UP se uskuteční 30. dubna 2014 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti U1 Rektorátu UP.


Složení Akademického senátu UP

Funkční období 2011–2014

Akademičtí pracovníci

Předseda

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Ústav pedagogiky a sociálních studií
tel. 585 635 408
e-mail: miroslav.dopita(at)upol.cz  

Místopředseda

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc
Katedra algebry a geometrie
tel. 585 634 649
e-mail: jukl(at)inf.upol.cz 

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
Lékařská fakulta UP, Hněvotínská 3, Olomouc
Ústav farmakologie
tel. 585 632 569
e-mail: pavel.anzenbacher(at)upol.cz 

prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
Filozofická fakulta UP, Na Hradě 5, Olomouc
Katedra historie
tel. 585 633 249 
e-mail: ivo.bartecek(at)upol.cz 

doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.
Filozofická fakulta UP, Vodární 6, Olomouc
Katedra klasické filologie – vedoucí katedry
tel. 585 633 554 
e-mail: lubor.kysucan(at)upol.cz 

MUDr. Dagmar Riegrová, CSc.
Lékařská fakulta UP, Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, Olomouc
Ústav patologické fyziologie
tel. 585 632 521
e-mail: dagmar.riegrova(at)upol.cz 

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Ústav speciálněpedagogických studií
tel. 585 635 322
e-mail: jiri.langer(at)upol.cz     

doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.
Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc
Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
 tel. 585 634 072
e-mail: jana.talasova(at)upol.cz       

Ing. Halina Kotíková, Ph.D.    
Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 115, Olomouc
Katedra rekreologie
tel. 585 636 258
e-mail: halina.kotikova(at)upol.cz    

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 115, Olomouc  
Katedra přírodních věd v kinantropologii – zástupce ved. katedry
tel. 585 636 154
e-mail: ales.jakubec(at)upol.cz  

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22, Olomouc
Katedra křesťanské výchovy
tel. 585 637 165
e-mail: jiri.pospisil(at)upol.cz     

Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22, Olomouc
Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění
tel. 585 637 145
e-mail: tomas.parma(at)upol.cz    

JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph.D.
Právnická fakulta UP. tř. 17. listopadu 8, Olomouc
Katedra ústavního práva
tel. 585 637 815
e-mail: jaroslav.sovinsky(at)upol.cz  

JUDr. Lucia Madleňáková
Právnická fakulta UP. tř. 17. listopadu 8, Olomouc
Katedra správního práva a správní vědy
tel. 585 637 673
e-mail: lucia.madlenakova(at)upol.cz    

MUDr. Alois Krobot, Ph.D.
Fakulta zdravotnických věd UP, I.P. Pavlova 6, Olomouc
Ústav fyzioterapie - přednosta
tel. 588 444 440
e-mail: alois.krobot(at)upol.cz   

Mgr. Jana Tomsová    
Fakulta zdravotnických věd UP, I.P. Pavlova 6, Olomouc
Ústav fyzioterapie
tel. 588 444 456
e-mail: jana.tomsova(at)fnol.cz  

Studenti

Místopředseda:

Josef Kaštil - Fakulta tělesné kultury UP    
e-mail: 20032944(at)ftk.upol.cz   

Jakub Bojko – Lékařská fakulta UP 
e-mail: jakub.bojko01(at)upol.cz   

Mgr. Tomáš Karger – Filozofická fakulta UP
e-mail: 20040828(at)ff.upol.cz   

Barbora Ilčíková – Pedagogická fakulta UP
e-mail: ilciba00(at)pdf.upol.cz 

Mgr. et Mgr. Jan Stoklasa – Přírodovědecká fakulta UP    
e-mail: 20041087(at)prfnw.upol.cz   

Michal Seknička –Cyrilometodějská teologická fakulta UP    
e-mail: seknmi00(at)cmtf.upol.cz   

David Kopal – Právnická fakulta UP        
e-mail: kopada00(at)pf.upol.cz

Barbora Uhříčková - Fakulta zdravotnických věd
e-mail: barbora.uhrickova01(at)upol.cz

Ekonomická komise AS UP

Předsedkyně:

Ing. Halina Kotíková, Ph.D. (FTK), e-mail: halina.kotikova(at)upol.cz

Členové:

Ing.  Bc. Petr Bačík, Ph.D. (PF), e-mail: petr.bacik(at)upol.cz
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. (PdF), e-mail: miroslav.dopita(at)upol.cz
Ing. Marie Fialová (FZV), e-mail: marie.fialova(at)upol.cz
Ing. Jiřina Menšíková (FF), e-mail: jirina.mensikova(at)upol.cz
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D. (CMTF), e-mail: tomas.parma(at)upol.cz
MUDr. Dagmar Riegrová, CSc.(LF), e-mail: dagmar.riegrova(at)upol.cz
doc. RNDr. Jana Talašová, CSc. (PřF), e-mail: jana.talasova(at)upol.cz

Legislativní komise AS UP

Předsedkyně:

JUDr. Lucia Madleňáková (PF), e-mail: lucia.madlenakova(at)upol.cz

Členové:

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. (PřF), e-mail: jukl(at)inf.upol.cz
Josef Kaštil (FTK), e-mail: 20032944(at)ftk.upol.cz
Mgr. Pavel Kurfürst (LF), e-mail: pavel.kurfurst(at)upol.cz
Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (PdF), e-mail: jiri.langer(at)upol.cz
doc. Damián Němec, Dr. (CMTF), e-mail: damian.nemec(at)upol.cz
prof. PhDr. Dušan Šimek, (FF), e-mail: dusan.simek(at)upol.cz
Mgr. Jana Tomsová (FZV), e-mail: jana.tomsova(at)fnol.cz

Kancelář Akademického senátu UP

Bc. Jaroslava Seifriedová
e-mail: jaroslava.seifriedova(at)upol.cz 

Adresa:
Kancelář Akademického senátu UP, Křížkovského 8, 771 47, Olomouc

Nahoru

Zpravodajství z UP
<< duben >>
Po Út St Čt So Ne
14 31 01 02 03 04 05 06
15 07 08 09 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30 01 02 03 04
Stránka aktualizována: 07. 04. 2014, Daniel Agnew