Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Akademický senát


Složení Akademického senátu UP

Funkční období 2014–2017

Akademičtí pracovníci

Předseda

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Ústav speciálněpedagogických studií - zástupce ředitele
tel. 585 635 322
e-mail: jiri.langer(at)upol.cz     

Místopředseda

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc
Katedra optiky
tel. 585 634 100
e-mail: opatrny(at)optics.upol.cz

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
Lékařská fakulta UP, Hněvotínská 3, Olomouc
Ústav farmakologie
tel. 585 632 569
e-mail: pavel.anzenbacher(at)upol.cz 

prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Filozofická fakulta UP, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Olomouc
Katedra dějin umění
tel. 585 633 450
e-mail: ladislav.daniel(at)upol.cz

PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury UP, Tř. Míru 115, Olomouc
Katedra aplikovaných pohybových aktivit – vedoucí katedry
tel. 585 636 355
e-mail: zbynek.janecka(at)upol.cz

PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
Fakulta zdravotnických věd UP, tř. Svobody 8, Olomouc
Ústav ošetřovatelství
tel. 585 632 805
e-mail: helena.kisvetrova(at)upol.cz

doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.
Lékařská fakulta UP, Hněvotínská 3, Olomouc
Ústav lékařské chemie a biochemie
tel. 585 632 316 

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc
Katedra geografie
tel. 585 634 511
e-mail: irena.smolova(at)upol.cz

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Ústav speciálněpedagogických studií
tel. 585 635 336
e-mail: katerina.vitaskova(at)upol.cz

PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22, Olomouc
Katedra křesťanské výchovy
tel. 585 637 167
e-mail: petra.potmesilova(at)upol.cz

Mgr. Anita Můčková
Fakulta zdravotnických věd UP, I. P. Pavlova 6, Olomouc
Ústav fyzioterapie
tel. 588 443 595
e-mail: anita.muckova(at)upol.cz

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 115, Olomouc  
Katedra přírodních věd v kinantropologii – zástupce vedoucího katedry
tel. 585 636 154
e-mail: ales.jakubec(at)upol.cz  

Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.
Filozofická fakulta UP, Tř. Svobody 26, Olomouc
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
tel. 585 633 398
e-mail: andrea.preissova(at)upol.cz

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22, Olomouc
Katedra křesťanské výchovy
tel. 585 637 165
e-mail: jiri.pospisil(at)upol.cz     

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.
Právnická fakulta UP, Tř. 17. listopadu 8, Olomouc
Katedra ústavního práva
tel. 585 637 815
e-mail: maxim.tomoszek(at)upol.cz

JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.
Právnická fakulta UP. tř. 17. listopadu 8, Olomouc
Katedra spravniho a financniho prava - tajemník katedry
tel. 585 637 673
e-mail: lucia.madlenakova(at)upol.cz    

Studenti

Místopředseda:

Josef Kaštil - Fakulta tělesné kultury UP    
e-mail: josef.kastil01(at)upol.cz

Ing. Lukáš Mocek, Ph.D. – Cyrilometodějská teologická fakulta UP 
e-mail: lukas.mocek01(at)upol.cz

Mgr. Petr Pavlík – Přírodovědecká fakulta UP  
e-mail: petr.pavlik(at)upol.cz

Martin Dvořáček - Fakulta zdravotnických věd UP
e-mail: martin.dvoracek01(at)upol.cz 

Viliam Dioszegi – Lékařská fakulta UP
e-mail: viliam.dioszegi01(at)upol.cz

Bc. Jakub Tichý – Filozofická fakulta UP
e-mail: jakub.tichy01(at)upol.cz

John Gealfow – Právnická fakulta UP     
e-mail: john.gealfow02(at)upol.cz

Lucie Šustková – Pedagogická fakulta UP
e-mail: lucie.sustkova01(at)upol.cz

Ekonomická komise AS UP

Předseda:
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. (LF), e-mail: pavel.anzenbacher(at)upol.cz

Členové:
Ing.  Bc. Petr Bačík, Ph.D. (PF), e-mail: petr.bacik(at)upol.cz
Ing. Alena Opletalová, Ph.D. (PdF), e-mail: alena.opletalova(at)upol.cz 
Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. (FZV), jiri.vevoda(at)upol.cz
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. (FF), e-mail: miroslav.dopita(at)upol.cz
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. (CMTF), e-mail: jiri.pospisil(at)upol.cz
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (PřF), e-mail: irena.smolova(at)upol.cz
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. (FTK), e-mail: ales.jakubec(at)upol.cz

Legislativní komise AS UP

Předsedkyně:
JUDr. Lucia Madleňáková (PF), e-mail: lucia.madlenakova(at)upol.cz

Členové:
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. (PřF), e-mail: marek.jukl(at)upol.cz 
Josef Kaštil (FTK), e-mail: josef.kastil01(at)upol.cz 
Mgr. Pavel Kurfürst (LF), e-mail: pavel.kurfurst(at)upol.cz
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (PdF), e-mail: jiri.langer(at)upol.cz
doc. lic. Damián Němec, dr. (CMTF), e-mail: damian.nemec(at)upol.cz
Mgr. Ondřej Molnár (FF), e-mail: ondrej.molnar(at)upol.cz
Mgr. René Šifta (FZV), e-mail: rene.sifta(at)upol.cz

Kancelář Akademického senátu UP

Markéta Peřinová
e-mail: marketa.perinova(at)upol.cz, kancelar.asup(at)upol.cz

Adresa:
Kancelář Akademického senátu UP, Křížkovského 8, 771 47, Olomouc

Nahoru

Zpravodajství z UP
<< březen >>
Po Út St Čt So Ne
9 23 24 25 26 27 28 01
10 02 03 04 05 06 07 08
11 09 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31 01 02 03 04 05
Stránka aktualizována: 28. 01. 2015, Vladimír Kubák