Nabídky zaměstnání

21. 2. 2020

Úsek prorektorky pro strategické plánování a kvalitu Univerzity Palackého v Olomouci přijme do pracovního poměru pracovníka/pracovnici na pozici asistent/ka prorektorky pro strategické plánování a kvalitu (zástup za MD/RD).

20. 2. 2020

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení a hledá kandidátky a kandidáty na obsazení akademické pozice: Klinika zubního lékařství 5 Asistentů s úvazkem 1,00 1 Asistent s úvazkem 0,60 1...

19. 2. 2020

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení pracovních pozic "vedoucí katedry"

12. 2. 2020

Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci přijme do pracovního poměru pracovníka/pracovnici na pozici vydavatelský redaktor / vydavatelská redaktorka.

29. 1. 2020

Centrum výpočetní techniky Univerzity Palackého v Olomouci přijme do pracovního poměru pracovníka/pracovnici na pozici vedoucí oddělení uživatelské podpory a provozu.

28. 1. 2020

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení a hledá kandidátky a kandidáty na obsazení akademické pozice: Onkologická klinika 5 odborných asistentů nebo asistentů s úvazky 2 x 0,10, 0,20,...

28. 1. 2020

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků s termínem nástupu od  1. dubna 2020: Přednosta/přednostka Ústavu pro studium odborných předmětů...

23. 1. 2020

Děkan Fakulty tělesné kultury vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice kuchař/kuchařka v rozsahu úvazku 1,0 fondu pracovní doby (40 hodin týdně).

22. 11. 2019

Centrum výpočetní techniky Univerzity Palackého v Olomouci přijme do pracovního poměru pracovníka/pracovnici na pozici programátor/ka ERP systému SAP.

15. 11. 2019

Field: Chemical Biology, Experimental Therapeutics, Cellular Biology, Translational Medicine, Data and Image analysis tools.