QS Emerging Europe and Central Asia Ranking

Žebříček pro rok 2020 vydala britská vzdělávací společnost Quacquarelli Symonds (QS). V letošním roce do něj bylo zahrnuto 350 univerzit z 27 zemí. Univerzita Palackého se umístila na 44. příčce a QS EECA u ní zvlášť vyzdvihuje vysoký počet citací v odborných publikacích a velký význam výzkumu. V porovnání s ostatními českými univerzitami je nejlepší v indikátorech Citations per paper a International Faculty (počet zahraničních akademických a vědeckých pracovníků v porovnání k celkovému počtu akademických a vědeckých pracovníků).

QS EECA 2020 Citations per Paper International Faculty
UK 94,1 65,1
ČVUT 47,3 62,4
MU 91,2 76,8
VUT 54 48,8
UP 98,8 90,5