Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

E-mail

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

Při prvním použití kteréhokoliv z rozhraní si nezapomeňte zkontrolovat, že máte vyplněnou svou odesílací adresu. Pokud adresa nebude nastavena,  nedojde k doručení odchozí pošty.

Webové rozhraní umožňuje přístup k univerzitnímu e-mailu z internetu, a to z jakéhokoliv počítače s nainstalovaným prohlížečem WWW stránek. K dispozici je na níže uvedených odkazech


 • Pro studenty
  Všem studentům UP byla převedena s platností od 31. 8. 2013 poštovní schránka do cloudového řešení MS Office365. Přečtěte si prosím návod pro použití emailu Office365 na adrese http://portal.upol.cz/wcmfiles/CVT/InformaceNavody/PocSit/
  email_pro_studenty_Office365.pdf
  .
  Všechny vaše maily byly převedeny, původní poštovní schránka je pasivní, vaše adresa zůstala zachována.

  • https://outlook.com/upol.cz

   - Jméno uživatele (login): Portal ID@upol.cz
   - Heslo: Vaše portálové heslo nebo rodné číslo bez lomítka (občané ČR - 10 číslic; zahraniční studenti - přidělené rodné číslo)

   Nápověda pro práci společně s přehledem funkcí je integrována přímo  do tohoto rozhraní a je k dispozici po přihlášení. V případě problémů je  možno kontaktovat helpdesk na čísle 585631842 v pracovní dny v době od 900-1500 hod.

 • Pro zaměstnance

  • https://owa.upol.cz/
   (pro převedené zaměstnance)

  • https://w3mail.upol.cz/ 
   (ekvivalentní s dříve užívaným "squirrel.upol.cz")
   (rozšířeno o funkci dovolená, přeposílání.
     Nastavení lze provést přes Menu:
     Možnosti - Automatická odpověď/Přeposílání emailů.)

  • http://imp.upol.cz/    
   (možnosti importu adresářů, filtrování el. pošty,  apod. již nefunkční díky ztrátě kompatibility vzniklé na základě implementace jiných požadavků KIT, náhradní řešení viz výše)

Přihlašovací jméno k Vašemu poštovnímu účtu je stejné jako ID uživatele na Portále UP.


 

  

Stránka aktualizována: 20. 02. 2014, Bohdana Řeháková