Semestr | státnice | zkoušky během epidemie koronaviru

Kdy skončí semestr? Kdy budou státnice a zkoušky? Kdy odevzdat diplomky? Kdy...?

Letní semestr 2020 bude prodloužen. Výuka rámcově o dva týdny oproti původnímu harmonogramu LS 2020, posunut pak bude také mezní termín pro splnění studijních povinností v ak. roce 2019/2020, a to do 15. 9. 2020 (netýká se studentů absolventských ročníků, ti se o konkrétních termínech musí informovat u své katedry/fakulty). U některých fakult může s ohledem na jejich specifika docházet k výjimkám u prodloužení výuky, proto pozorně sledujte informace z vaší domovské fakulty. Odkazy na tyto informace naleznete také níže.

I nadále platí, že kontaktní výuka na UP je přerušena až do dovolání (a to minimálně do 12. 4.) a nahradila ji dálková forma online výuky. Všechny detaily k harmonogramu zbytku semestru (včetně informací ke zkouškám, státnicím a obhajobám diplomových prací) by měly být do konce března umístěny na stránkách všech fakult. Řešení jednotlivých fakult i kateder se přitom mohou lišit a budou vycházet ze specifik a možností konkrétních studijních programů.

Pokud by si to situace žádala, vedení UP ve spolupráci s fakultami nastavilo pravidla online formy zkoušek, státnic a obhajob diplomových prací. Na katedrách, kde to charakter výuky umožňuje, tedy může být přistoupeno i k této dálkové formě přezkoušení. Pokud by se tato situace týkala právě vás, budete o tom včas ze strany vašich fakult či kateder informováni.

Slavnostní promoce na UP nejsou v ohrožení, termíny budou určeny v návaznosti na ukončení státnicových zkoušek.

Nezapomeňte také sledovat náš průběžně aktualizovaný FAQ, kde najdete mnoho dalších podrobnějších otázek k podobě průběhu semestru a studijních povinností v LS 2020.

Záznam: Otázky a odpovědi k aktuální situaci. Videopřenos s vedením UP ze dne 25. 3. 2020

Překlad do znakového jazyka: www.youtube.com

Aktuální informace k problematice poplatků za studium

S ohledem na aktuální národní situaci a z toho vyplývající specifický režim fungování Univerzity Palackého v Olomouci vedení UP až do odvolání pozastavuje vydávání rozhodnutí o stanovení poplatku za studium v nadstandardní době. Zároveň hledáme takové řešení, aby celé mimořádné období bylo vyňato ze standardní doby studia.

Hledají se také cesty, které by umožnily odpustit poplatky za nadstandardní délku studia u těch studentů, kteří by si kvůli svému dobrovolnickému úsilí během aktuální krizové situace nestihli doložitelně splnit své studijní povinnosti v bezpoplatkovém období.

Informace o harmonogramu semestru na jednotlivých fakultách